Liikme suurus 16 2015

Eelnõu, mis saab vähem poolthääli, langeb menetlusest välja. Nõukogu esimehele makstakse kakskümmend seitse tuhat viissada 27 eurot aastas brutosumma. Muudatusetepanekud ja alternatiiveelnõud[ muuda muuda lähteteksti ] Volikogu päevakorras olevate küsimuste puhul on pärast sõnavõtte võimalus esitada muudatusettepanekuid, mis pannakse istungi juhataja poolt hääletamisele siis, kui mõni volikogu liige või fraktsioon seda nõuab. Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Liikme suurus 16 2015 Vaadake, kuidas suurendada

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 ning § 49 lõike 42 alusel. Reguleerimisala Määrusega reguleeritakse Sindi Linnavalitsuse edaspidi linnavalitsus liikmetele makstava töötasu või hüvitise suurus ja maksmise kord.

Liikme suurus 16 2015 Liikmete erootilised mootmed

Töötasu või hüvitise määramine ja maksmine 1 Linnavalitsuse liikmetele töötasu või hüvitise määramise otsustab linnavolikogu. Hüvitis määratakse kindla rahalise suurusena või protsendina linnavalitsuse liikme töötasu määrast.

Preemia ja toetuse määramine Palgalistele linnavalitsuse liikmetele preemia ja toetuse määramise ning selle suuruse otsustab linnavolikogu.

Liikme suurus 16 2015 Kuidas lisada liikme suurus

Hüvitise määramine 1 Palgalistele linnavalitsuse liikmetele hüvitatakse mobiiltelefoni kulud 15 euro ulatuses. Puhkusetasu arvutamine ja maksmine 1 Palgaliste linnavalitsuste liikmete puhkusegraafiku kinnitab ning lubab puhkusele oma käskkirjaga linnavolikogu esimees. Teenistuslähetus 1 Palgalised linnavalituse liige saadab teenistuslähetusse linnavolikogu esimees oma käskkirjaga.

Liikme suurus 16 2015 Mis hea ja tohus kreem liige suurendada

Määruse jõustumine.