Mees liige nii palju kui voimalik

Ettevalmistav materjal Richard G. Rääkige õpilastele, et kuigi on vähetõenäoline, et nad peavad oma perede kaitsmiseks mujale kolima, võivad nad neid salme oma elus rakendada, kui analüüsivad mõnd tähtsat detaili: Millise hoiatuse Issand Joosepile Muidugi võib alfaisane lõpuks kuidagi moodi ära harjuda, et naine aeg-ajalt maksab, kuid igal juhul tunnevad nad end sel puhul ebamugavalt.

Meeste jumalikud rollid ja kohustused Sissejuhatus Taevase Isa õnneplaani tähtsa osana määras ta mehi saama abikaasadeks ja isadeks. Ettevalmistav materjal Richard G. Abielu igavesed õnnistused. Todd Christofferson. Olgem meesteks. Linda K. Me tõuseme koos taevasse. Vt samuti: Howard W. Being a Righteous Husband and Father. Isade ja emade püha kutse. Õpetamissoovitused Mehed peavad abielluma ja oma naisi hoidma Alustage tundi küsimustega: Millised mehed on teie elu mõjutanud?

Miks neil teie elule selline mõju oli? Selgitage, et see õppetund arutab meeste jumalikult määratud rolle.

Mehed, tähelepanu! 21 asja, mida teeb naine, kes sind tõesti armastab

Mehe jaoks pole tähtsamaid rolle kui abikaasa ja isa. Kui mehed püüavad neid rolle õigemeelselt täita, saavad nad rohkem Taevase Isa sarnaseks. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Efeslastele Millist põhimõtet Mees liige nii palju kui voimalik see kirjakoht selle kohta, mida mehed peaksid tegema? Kuigi nad võivad kasutada erinevaid sõnu, peaksid õpilased tundma ära selle tõe: mehed peavad armastama oma naisi, nagu Jeesus Kristus armastas Kirikut.

Liitu uudiskirjaga

Mil viisil näitas Jeesus Kristus oma armastust Kiriku vastu? Mida saavad mehed teha, et oma naise kohtlemises Jeesuse Kristuse eeskuju järgida?

Näidake president Spencer W. Kui mees on valmis seisma oma leibkonna eest sellisel viisil, siis reageerib tema juhtimisele mitte ainult naine, vaid kogu perekond.

Mees liige nii palju kui voimalik

Milliseid ohverdusi võiks isa oma pere nimel tänapäeval teha? Tunnistage, et Taevane Isa soovib, et mehed püüaksid olla õigemeelsed isad. Aitamaks õpilastel paremini mõista, kuidas Isa peaks kodu juhtima, paluge ühel õpilasel lugeda ette Efeslastele Perekonna juhi rollis peame järgima seda eeskuju.

Me ei näe, et Päästja juhiks Kirikut karmi käega või tõredalt. Ta ei kohtle oma Kirikut lugupidamatult ega vastutustundetult. Päästja ei kasuta oma eesmärkide saavutamiseks jõudu ega sundust. Mitte kuskilt ei ilmne, et Päästja teeks midagi muud peale selle, mis tõstab vaimu, harib, lohutab ja ülendab Tema Kirikut. Õpilased peaksid sõnastama midagi sarnast: kui mees kodus väärilisena preesterlust rakendab, võib ta õigemeelselt mõjutada oma naist ja lapsi.

Sissejuhatus

Lisaks jagage õpilastega järgmist põhimõtet: kui mehed püüavad täita õigemeelselt oma abikaasa ja isa rolle, saavad nad rohkem Taevase Isa sarnaseks. Et selgitada veelgi, kuidas abielumees ja isa peaks kodu juhtima, võite jagada järgmist president Howard W. Issand on näinud ette, et naine oleks mehele kohane abiline — see tähendab, et nad peavad olema võrdsed kaaslased.

Õigemeelne eesistujaroll eeldab jagatud vastutust mehe ja naise vahel.

Mees liige nii palju kui voimalik

Koos olete teadlikud kõigest, mis perekonda puudutab, ja osalete selles. Kui mees tegutseb naisest sõltumatult ega arvesta pere juhatamisel tema tunnete ega nõuannetega, siis on tegu õigemeelsusetu võimutsemisega.

Ettevalmistav materjal

Soovitage neil seda salmi Efeslastele25 kirjakohaga ristviidata. Aidake õpilastel arendada pühakirjade uurimisel ristviitamise oskust, innustades neid sobivatel hetkedel pühakirjadesse ristviiteid märkima. Andke õpilastele mõni minut aega, et kirjakohta Õpetus ja Lepingud —39 uurida ja mõtiskleda, kuidas nendes salmides kirjeldatud juhtimine on vastuolus sellise juhtimisstiiliga, mida näitas meile Jeesus Kristus.

Kui mees saab preesterluse, annab Jumal talle teatud õigused ja volitused. Mees võib neid õigusi kasutada ainult juhul, kui ta tegutseb õigemeelsuses. Mis juhtub, kui preesterluse hoidja ei ela õigemeelselt?

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

Jumal eemaldab taeva väed sellelt mehelt ja ta ei või enam kasutada preesterluse volitust. Püha Vaim kurvastab. Et mõista, kuidas isa peaks oma peret juhtima, paluge mitmel õpilasel kordamööda lugeda ette Õpetus ja Lepingud — Millised on mõned kristlikud omadused, mida nendes salmides kirjeldatakse? Miks on selliste omadustega isa võimeline saama vägesid taevast?

Account Options

Kuidas aitavad need kristlikud omadused isadel oma peret juhtida? Võite selgitada, et neid kristlikke omadusi peaksid arendama ka naised. Kirjeldage, mis tunne oleks olla naine või laps mehele, kes püüab oma pere juhatamisel järgida Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse eeskuju. See on alati nii olnud ja on nii ka edaspidi.

Isa, koos sinu igavese kaaslase abi, nõuannete ja innustusega oled sa kodus juhiks. See ei olene sellest, kas sa oled kõige väärilisem või paremini ettevalmistunud, vaid on seaduse ja [jumaliku] määratusega paika pandud. Mida võib igaüks teist — nii mehed kui ka naised — praegu teha, et olla paremini valmis oma tulevast peret juhtima? Matteuse —16 ; 1. Timoteosele ; Õpetus ja Lepingud ;4 Isad peavad hoolitsema oma Mees liige nii palju kui voimalik vajaduste eest ja neid kaitsma Paluge õpilastel lugeda 1.

Timoteosele ja Õpetus ja Lepingud ;4 ja leida teine isade tähtis kohustus. Võiksite soovitada õpilastel neid pühakirjakohti ristviidata.

Miks ootab Issand, et isad hoolitseksid oma pere eluvajaduste eest? Kui õpilased vastavad, märkige ära, et üksikemaga kodudes kannab ema oma pere eest hoolt. Milline tähendus on neil pühakirjakohtadel noorele mehele, kes pole veel abielus?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette president Gordon B. Õppige nii Kuidas koige paremini suurendada kui võimalik. Maailm maksab teile seda, mida arvab teid väärt olevat. Märkige ära, et perekonna läkituses õpetavad Kiriku juhid, et isad vastutavad oma perekonna kaitsmise ja selle vajaduste rahuldamise eest.

Millised ohud varitsevad perekonda tänapäeval?

Mees liige nii palju kui voimalik

Mil Peenise suurus ja foto olete näinud õigemeelseid isasid oma peresid kaitsmas? Näidake president Howard W. Paluge õpilastel mõtiskleda ja kirja panna, kuidas nad oma peret tugevdaksid ja kaitseksid. Selgitage, et võime õppida tähtsa põhimõtte sellest, kuidas Joosep noore Jeesuse eest hoolitses. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Matteuse —16 ja leida, mida tegi Joosep, et väikest Kristust ohu eest kaitsta.

Rääkige õpilastele, et kuigi on vähetõenäoline, et nad peavad oma perede kaitsmiseks mujale kolima, võivad nad neid salme oma elus rakendada, kui analüüsivad mõnd tähtsat detaili: Millise hoiatuse Issand Joosepile Millal ja kuidas Joosep sellele hoiatusele reageeris? Mil viisil võivad isad järgida Joosepi eeskuju oma perede kaitsmisel?

Veenduge, et õpilased mõistavad seda põhimõtet: kui isad otsivad ja järgivad Issanda juhatust, võivad nad paremini oma peret kaitsta. Minge eluga edasi ja võtke eesmärgiks abielluda. Ärge elage sel perioodil jõudeelu! Noormehed, teenige väärikalt misjonil! Seejärel võtke kõige tähtsamaks eesmärgiks leida vääriline igavene kaaslane. Arvan, et üheks põhjuseks, miks meil soovitatakse abielluda varakult, on see, et sel moel väldime raskesti väljajuuritavate halbade iseloomuomaduste arenemist.

Miks püüab vastane takistada noori mehi ja noori naisi otsida suhteid, mis viiksid abielu ja laste saamiseni? Miks annavad Kiriku juhid pidevalt noortele meestele nõu, et nad otsiksid aktiivselt suhteid, mis viiksid abieluni?

Olge selle arutelu käigus tundlik asjaolu suhtes, et mõned noored mehed teie õpilaste seast ei pruugi nendest olenemata põhjustel kunagi abielluda või isaks saada. Lõpetades mõtelge oma õpilaste olukorrale. Millise väljakutse võiksite oma meessoost õpilastele esitada, et nad täidaksid oma kohustusi saada õigemeelseks abikaasaks ja isaks?

Võite paluda kõigil õpilastel keskenduda kindla kristliku vooruse, nagu kannatlikkuse või teiste armastamise arendamisele, et see tooks kasu nende perele.

Mees liige nii palju kui voimalik

Õpilase lugemismaterjal.