Millised tahed suurendasid liige

ESTÜ eesmärkide hulka kuulus veel eri riikide söe- ja terasetööliste elutingimuste, sealhulgas palga ühtlustamine. Nende iseseisvumise protsess jätkus Euroopa Majandusühendus tähendas ulatuslikuma ühisturu loomist, hõlmates suurel hulgal kaupu ja teenuseid. ESTÜ missioon artiklis 2 oli liikmesmaade majanduse arendamine, töökohtade loomine ja kodanike elatustaseme parandamine.

Ja on ka põhjust.

Eesti Rühm Isamaa liikmeid asutas erakonna sees ühenduse Parempoolsed ja käis välja manifesti "Parempoolne valik Eestile", milles lubatakse seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas. Manifesti ja täisnimekirja ühenduse asutajatest näeb siin. Nad leiavad, et radikaliseerumine poliitikamaastiku nii paremal kui ka vasakul tiival on tekitanud paljudes inimestes ja riikides segadust.

See, kas NATO suudab koostada sidusa strateegia, jaotada koormuse oma liikmete vahel ja kindlustada missioonile liikmesriikide toetuse, määrab ka alliansi suutlikkuse suurendada julgeolekut ja stabiilsust Afganistanis — see eesmärk on omamoodi NATO tõhususe lakmustest.

Kuid samal ajal, kui allianss pistab rinda selle kiireloomulise väljakutsega, peab ta alustama ka põhjalikku arutelu kolmel teemal, mida ei saa enam edasi lükata: suhted Venemaaga, otsustamisreeglid ja globaalsete ambitsioonide ulatus.

  • Suurenenud liikme tundlikkus
  • Euroopa Keskpank suurendas võlaostuprogrammi miljardi euro võrra | Välismaa | ERR
  • ENP loodi
  • Mees Mees Moodud
  • Vastsundinud poisi suurus

Kõigil kolmel teemal peaksid NATO liikmed jääma kaineks ja realistlikuks. Suhetes Venemaaga peab NATO püüdma vältida nullsummakonkurentsi jätkumist ja kavandama selle asemel praktilise nägemuse programmilisest koostööst. Otsustamise asjus peab NATO tunnistama, et suurenev liikmeskond muudab konsensusliku otsustamise veelgi kohmakamaks, mistõttu tuleb kasutusele võtta paindlikum juhtimine.

Otsuste aeg: NATO rasked valikud

Globaalsete püüdluste osas peab NATO oma ambitsioone juba eos kärpima ja aduma, et pingutused muuta organisatsioon ülemaailmseks demokraatiate liiduks tõotavad kiirendada pigem tema hinguseleminekut kui uuenemist. Olgu NATO laienemise väärtused millised tahes — ja neid on palju —, on alliansi paisumine kahtlemata toimunud tema suhete arvelt Venemaaga.

Kindla peale lasub venelastel endil põhivastutus demokraatia hiljutise tagasilanguse eest, nagu ka välispoliitiliste liialduste eest, millest silmapaistvaim on sõda Gruusias. Asja pole paremaks teinud ka Venemaa juhtkonna ja avalikkuse arusaam, nagu mõjuks NATO idasuunaline laienemine halvasti nende maa julgeolekule ja prestiižile. NATO omakorda näib olevat valmis lükkama mõneks ajaks edasi möödunud aasta Bukaresti tippkohtumisel võetud kohustust pakkuda Gruusiale ja Ukrainale organisatsiooni liikmesust.

Raivo Hein suurendas LHVs osalust

Sellest puntrast väljumiseks tuleb leida valem, kuidas innustada Moskvat saama panustajaks Euroopa julgeolekukorraldusse, kuidas teha Venemaast pigem NATO evolutsiooni osaline kui selle eesmärk. Külm sõda lõppes kaks aastakümmet tagasi; NATO-l on ülim aeg teha tõsiseid pingutusi, et Venemaa saaks sõjajärgse korralduse osaks.

Millised tahed suurendasid liige

Moskva võib pakkumise vabalt ka tagasi lükata, eelistades Läänest eemale hoida. Kuid siis on NATO vähemalt teinud Uuri valja, kuidas suurendada seksi munn parima niisuguse tulemuse vältimiseks.

Millised tahed suurendasid liige

Praeguse seisuga ei ole otsene eesmärk leida täpset valemit, kuidas Moskvale käsi ulatada, vaid alustada strateegilisi kõnelusi, mis ei jäta kahtlust, et NATO liikmed on siiralt huvitatud Venemaa kaasamisest Euro-Atlandi kogukonda.

Dialoogi takerdumise vältimiseks tuleb teha konkreetset strateegilist koostööd niisugustes küsimustes nagu raketitõrje, ligipääs Afganistanile ja diplomaatia Iraaniga.

Eesti Euroopa Liidus

Jätkuv laienemine toob teravalt päevakorda ka vajaduse reformida otsuste tegemist seni 26 liikmega alliansis. Kuna NATO read tihenevad ja mitmekesistuvad, võib konsensusepõhimõtte külge klammerdumine lõppeda halvatusega. Vajadust reformi järele tugevdab NATO tegevuspõllu muutunud strateegiline maastik — selle keerukus on nõrgestanud alliansi külma sõja aegset solidaarsust. Teravad lahkarvamused Afganistani, Gruusia liikmeksvõtmise ning NATO ja Venemaa Millised tahed suurendasid liige küsimuses ei ole põgusad erimeelsused, mis peagi kaovad.

Eesti Euroopa Liidus | Välisministeerium

Pigem on nende näol tegemist kõrvalsaadustega, mis kaasnevad huvide ja ohumõiste paratamatu lahknemisega, mille on kaasa toonud NATO kohanemine külma sõja järgse maailmaga.

Alliansi jaoks ei ole põhiküsimus selles, kas erimeelsused suudetakse ületada, vaid selles, kas neid suudetakse taluda.

Rahvasteliidu mandaadid[ muuda muuda lähteteksti ] Esimese maailmasõja lõpul seisid liitlasriigid silmitsi küsimusega, mida teha Saksamaa endiste kolooniatega Aafrikas ja Vaikse ookeani piirkonnas ning Osmanite riigi nende provintsidega, mida ei asustanud türklased. Pariisi rahukonverentsil langetati otsus, et mainitud alad tuleb allutada Rahvasteliidule, mille nimel hakkavad neid haldama teised riigid — sellega loodi rahvusvahelise järelevalvega ja riikliku vastutusega mandaatsüsteem.

Tahes-tahtmata muutub NATO järjest kohmakamaks ja konsensus järjest raskemini saavutatavaks. Liikmesriikide vaadete lahknemine ei tähenda kindlasti NATO mõranemist, küll aga tähendab see, et allianss peab otsuste tegemise mehhanismi korrigeerima. Vaevalt et liikmesriigid on nõus loobuma konsensusereeglist, kui küsimus on sõjas ja rahus. Siiski on alliansil aeg leida enamikus muudes küsimustes paindlikum viis otsuste tegemiseks.

12 lugu Euroopa Liidust

NATO peaks kaaluma ka mitmesuguseid võimalusi, kuidas liikmesriigid võiksid end otsustamisest kõrvale jätta, et üksikliikmete leppimatus teatud küsimustes ei takistaks tulemuslikku tegutsemist.

Ja lõpuks, liikmesriikidel oleks mõistlik hakata mõtlema peamiselt ameeriklaste suust kõlavate üleskutsete peale laiendada NATO haaret väljapoole Euroopat ja muuta organisatsioon ülemaailmseks demokraatiate liiduks. NATO ja Venemaa suhete ümberkujundamine ning otsustusprotsessi reformimine nõuavad hoolikat järelemõtlemist. Ettepanek laiendada NATO haaret globaalseks seda ei nõua — see tuleks kiiresti kõrvale heita.

NATO-l on Afganistanis käed-jalad tööd täis ja isegi tema suutlikkus peale jääda on endiselt küsimärgi all.

Jaak Madison üritab varjata, et ta on EKRE liige

Arvestades, kuidas Afganistani operatsioon NATO ressursse ja ühtekuuluvust koormab, on raske ette kujutada, et allianss oleks valmis võtma oma territooriumist kaugel eemal veel kohustusi. Muidugi peaks NATO sõlmima strateegilisi partnerlussuhteid riikide ja piirkondlike organisatsioonidega, kes on valmis andma oma panuse ühise eesmärgi nimel; NATO-väliste riikide abi Afganistanis on enam kui teretulnud.

Millised tahed suurendasid liige

Kuid soov teha NATOst peamine institutsioon kogu maailma konfliktide lahendamiseks, läheb liiga kaugele. NATO kuuekümnes juubel saabub alliansi jaoks raskel ja pingelisel ajal. Enne, kui asutakse kohvreid pakkima uuteks missioonideks Kašmiris ja Gaza sektoris, tuleks keskenduda nende ülesannete lõpuleviimisele. NATO liikmeskonna laienemine niisuguste Millised tahed suurendasid liige võrra nagu Jaapan, Austraalia ja Iisrael mitte üksnes ei tekitaks alliansis palju tülisid, vaid koormaks teda ka kohustustega, mis jääksid tõenäoliselt täitmata.

Kuid mõistlikkuse huvides peaks NATO keskenduma peaasjalikult sellele, et aidata teistel end ise aidata — pakkuda abi ja väljaõpet, olla institutsioonina eeskujuks, ajuti ja piiratud ülesannete täitmiseks olla partneriks kohalikele riikidele — kõik selleks, et kõikjal maailmas tekiksid julgeolekuorganisatsioonid, mis suudaksid olla oma piirkonnas sama edukad kui NATO on olnud Euroopas.

RAHU Enne kui Euroopa ühendamise ideest sai poliitiline eesmärk, oli see vaid filosoofide ja visionääride unistus. Victor Hugo näiteks unistas rahuarmastavatest Euroopa Ühendriikidest, mis lähtuksid humanistlikest ideaalidest. Unistused purunesid Ent Teise maailmasõja rusudest tärkas uus lootus. Inimesed, kes olid seisnud vastu totalitarismile, tahtsid teha lõpu rahvaste omavahelisele vaenule ja vastuseisule Euroopas ning luua püsiva rahu.

Afganistani-missiooni taustal oleks NATO-l tark kindlustada oma saavutusi Venemaale sõbrakäe ulatamisega, oma otsustamisprotsessi ajakohastamisega laienenud liikmeskonda arvestades, ning oma edu piiride tunnistamisega. Charles A. Kupchan on Georgetowni Ülikooli rahvusvaheliste suhete professor ja Välissuhete Nõukogu vanemteadur. Kupchan, Georgetowni Ülikooli rahvusvaheliste suhete professor ja Välissuhete Nõukogu vanemteadur. Jaga teistega:.