Kuidas teada saada, mida teil on liige, Yahoo privaatsuskeskus

Täpsema teabe saamiseks vaadake piletimüügilehekülgi. Seega tegutseb Apple Teile sisu pakkumisel sisuteenuse pakkuja esindajana ega ole seega Teie ja sisupakkuja vahelise tehingu osaline. Teie pilet annab teile juurdepääsu ostetud jaotisele ja seda ei saa vahetada ühegi teise osakonnaga. Neil ettevõtetel ei ole aga sõltumatut õigust seda teavet jagada. Müügiajad varieeruvad linnade lõikes.

Game Centeri kasutamise suhtes kehtib käesolev leping ja see nõuab ka Game Centeri kontot. Teie konto on väärtuslik ning Te vastutate selle konfidentsiaalsuse ja turvalisuse säilitamise eest.

Apple ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis tulenevad Teie konto autoriseerimata kasutamisest.

Yahoo privaatsuskeskus

Vaid isikud, kes on aastased või vanemad Kuidas teada saada samaväärne minimaalne vanus Teie elukohariigis, mis on märgitud registreerimisprotsessis võivad luua konto ja meie teenuseid kasutada. Noorematele isikutele saab Apple ID luua vanem või eestkostja, kasutades funktsiooni Family Sharing, või heakskiidetud haridusasutus. Teistsugune teenuste ja sisu kasutamine on käesoleva lepingu oluline rikkumine. Apple võib jälgida Teie poolt teenuste ja sisu kasutamist, et tagada, et Te järgite käesolevaid kasutusreegleid.

Seadmeid saab seostada erineva Apple ID-ga üks kord 90 päeva jooksul. Soovitame Teil oma sisu korrapäraselt varundada. Audio- ja videosisu müük ja rentimine - Võite kasutada Digital Rights Managementi DRM vaba sisu mõistlikul arvul ühilduvatel seadmetel, mida Te omate või mille üle Te omate kontrolli.

Kuidas teada saada, mida teil on liige Muuda liikme paksust

DRM-kaitstud sisu võib kasutada kuni viiel arvutil ning mis tahes arvul seadmetel, mida nende arvutitega sünkroniseerite. Muud sisu ei tohi plaadile kirjutada. Võite kasutada heliplaati, millele olete kirjutanud oma sisu, samal moel kui võiksite kasutada jaemüügipoest ostetud heliplaati vastavalt kohalduvatele autoriõigusi reguleerivatele seadustele.

Legal - Apple Media Services - Apple

Selguse huvides märgime, et iga seade, mida kasutavad järjestikku või ühiselt mitmed kasutajad, vajab eraldi litsentsi. Apple Music - Individuaalne Apple Musicu liikmelisus võimaldab Teil kasutada voogedastust ühel seadmel korraga; perekonna liikmelisus võimaldab Teil ja Teie perekonnaliikmetel voogedastust kasutada kuni kuuel seadmel korraga.

Kuidas teada saada, mida teil on liige Kui palju on peenise suurenemine

Apple TV sisu - Enamiku kanalite puhul saate sisu edastada samal ajal kuni kolmele seadmele. Teatud sisu ei pruugi allalaadimiseks saadaval olla. Sisu ei pruugi olla korduvaks allalaadimiseks kättesaadav, kui seda sisu ei pakuta enam meie teenuste hulgas. Teavitame Teid, kui tasutud tellimuse hind tõuseb jaküsime vajaduse korral Teie nõusolekut tellimuse jätkamiseks.

Kuidas teada saada, mida teil on liige Kas keegi suurendas liiget

Teilt võetakse tasu mitte rohkem kui 24 tundi enne viimase tasutud tellimuse perioodi algust. Kui me ei saa Teie maksevahendit mingil põhjusel debiteerida nt siis, kui see on aegunud või seal pole piisavalt rahalisi vahendeid ja Te pole tasutud tellimust tühistanud, jääte vastutavaks kõigi laekumata summade eest ja me proovime Teie maksevahendit debiteerida, kuni värskendate oma maksevahendi teavet.

Selle tulemusel võib muutuda Teie järgmise tasutud tellimuse perioodi algus ja kuupäev, millal Teilt iga perioodi eest tasu võetakse. Me jätame endale õiguse tasutud tellimuse tühistada, kui me ei suuda teie tellimuse uuendamiseks teie maksevahendilt tasu võtta. Teatavad tasutud tellimused võivad võimaldada tasuta prooviperioodi enne Teie maksevahendi debiteerimist.

Kui otsustate tasutud tellimuse lõpetada enne, kui debiteerime Teie maksevahendit, tühistage tellimus vähemalt 24 tundi enne tasuta prooviperioodi lõppu.

Apple’i meediateenuste tingimused

Kui mõne teenuse tasuline tellimus lõpeb, kaotate juurdepääsu selle teenuse funktsioonidele või sisule, mis nõuab tasulist tellimust.

Teatud teenused, mis on teie koduriigis kättesaadavad, ei pruugi teie elukohariigist väljumisel enam teile kättesaadavad olla.

  • Hobune liige ja nende suurus
  • Mul on oskused, et oma vajaduste eest hoolt kanda.

Käesoleva lepingu tingimusi, mis on seotud Teile mittekättesaadavate funktsioonide või sisu liikidega, ei kohaldata Teie suhtes. Selliste funktsioonide kasutamine Teie poolt peab vastama alltoodud materjalide esitamise juhistele, mida võidakse aeg-ajalt uuendada.

The Savings and Loan Banking Crisis: George Bush, the CIA, and Organized Crime

Apple võib jälgida ning otsustada eemaldada või toimetada mis tahes esitatud materjale. Materjalide esitamise juhised: Te ei tohi teenuseid kasutada selleks, et: - postitada materjale, mille i kasutamiseks Teil ei ole luba, õigust või litsentsi, või mis võib ii riivata mõne kolmanda isiku õigusi; - postitada küsitava väärtusega, solvavat, ebaseaduslikku, eksitavat, ebatäpset või kahjulikku sisu; - postitada teistele kuuluvaid isiklikke, privaatseid või konfidentsiaalseid andmeid; - küsida isikuandmeid alaealiselt; - jäljendada või eksitavalt esitleda end teise isiku või asutusega seotuna; - Kuidas teada saada või edastada rämpsposti, sealhulgas, aga mitte ainult, tellimata või soovimatut reklaami, müügi-edenduslikke materjale või informatiivseid teateid; - postitada, muuta või eemaldada hinnangut või mida teil on liige mis tahes hüvitise või stiimuli eest; - postitada võltshinnangut või -arvustust; - kavandada mis tahes ebaseaduslikku, petturlikku või manipuleerivat tegevust või selles osaleda.

Purchase Sharing. Family Sharingu funktsioon Purchase Sharing Ostu jagamine võimaldab Teil nõuetele vastavat sisu jagada perekonnas kuni kuue liikme vahel.

See tõlketeenus on teie mugavuse huvides, kuid parima täpsuse korral leiate võimaluse korral ingliskeelset versiooni. Palun ka meie tõlke täielikku vastutust SIIN. K: Kas on eelmüük? A: Met Clubi liikmetele eelmüük toimub teisipäeval,

Korraldaja kutsub liikmeid osalema ja nõustub maksma perekonna kõigi liikmete algatatud tehingute eest. Korraldaja maksemeetodit kasutatakse mis tahes perekonnaliikme poolt algatatud tehingu eest tasumiseks välja arvatud juhul, kui perekonnaliikme kontol on poekrediiti, mida kasutatakse alati esimesena.

Kui kasutatakse korraldaja maksemeetodit, siis perekonnaliikmed tegutsevad korraldaja agentidena. Korraldaja nõustub käesolevaga 1 maksma selliste tehingute eest ning 2 sellega, et perekonnaliikmete algatatud tehingud on heaks kiidetud. Korraldajad vastutavad oma maksemeetodi lepingu täitmise eest ning kannavad kogu riski, mis on seotud perekonnaliikmetele maksemeetodile juurdepääsu andmisega.

Google Play Passi tellimine

Kviitung või arve perekonna mis tahes liikme tehingu eest saadetakse tehingu algatanud perekonnaliikmele ja korraldajale. Ask to Buy. Ostuks loa küsimise Ask to Buy funktsioon on mugav funktsioon, mis võimaldab korraldajal kiita heaks tehinguid, mille on algatanud alla aastane või vanus, mis vastab täisealiseks saamisele Teie elukohariigis perekonnaliige.

Palun pühendage veidi aega meie privaatsuspõhimõtetega tutvumisele ja andke meile teadakui teil on küsimusi. Meie üldised privaatsuspõhimõtted leiate meie üldistest privaatsuseeskirjadest. Rakenduse kasutamise korral nõustute sellega, et teie teavet kogutakse, kasutatakse ja edastatakse nendes privaatsuseeskirjades ja teadliku nõusoleku vormis kirjeldatud viisil. Kui mõni nende privaatsuseeskirjade osa on teadliku nõusoleku vormiga vastuolus, siis loetakse teadliku nõusoleku vorm privaatsuseeskirjade suhtes ülimuslikuks. Uuringumeeskonna liikmed on nimetatud iga uuringu teadliku nõusoleku vormis.

Korraldaja peab olema iga sellise perekonnaliikme vanem või eestkostja, kelle jaoks Ask to Buy funktsioon aktiveeritakse. Perekonnaliikmete jagatud või sisukoodide vahendusel omandatud sisule ei pruugiAsk to Buy funktsioon kohalduda.

Muudatused perekonnaliikmetes. Kui perekonnaliige lahkub või eemaldatakse perekonnast, ei pruugi perekonna ülejäänud liikmetel enam olla võimalik lahkuva liikme sisule ligi pääseda, sealhulgas sisule, mis on omandatud korraldaja maksemeetodi kaudu.

Family Sharingueeskirjad.

Minu teekond enesega toimetulekuni

Teil on korraga võimalik kuuluda ainult ühte perekonda ja Te võite perekonnaga liituda kuni kaks korda aastas. Teil on võimalik muuta Apple ID-d, mille Te olete perekonnaga sidunud, mitte rohkem kui üks kord 90 päeva jooksul. Kõik perekonnaliikmed peavad paiknema samas elukohariigis.

Kogusisu, sealhulgas rakendusesiseseid oste, tellimusi ja Kuidas teada saada varemostetud rakendusi, ei pruugi olla lubatud funktsiooniga Purchase Sharing kasutada. Perekonna jagatud tellimustele võivad kehtida sisu kasutamise piirangud tellimuse alusel.

Te võite oma konto seadetes keelduda teatud teenuste jaoks selliste isikupärastatud soovituste saamisest. Mõnede soovituste andmise funktsioonide puhul võidakse enne nende sisselülitamist küsida Teie luba. Palun lugege hoolikalt teavet, mida Teile esitatakse nende funktsioonide sisselülitamisel.

Apple’i terviseuuringurakenduste privaatsuseeskirjad

Hooajaluba Season Pass kohaldub televisiooni sisu suhtes, millel on hooaja jooksul piiratud arv episoode; mitmekordne luba Multi-Pass kohaldub televisiooni sisu suhtes, mis on pidevalt kättesaadav. Tehingu tegemisel debiteeritakse Season Passi või Multi-Passi täishind.

Season Passi või Multi-Passi sisu on allalaadimiseks kättesaadav kuni 90 päeva pärast seda, mil viimane episood muutub kättesaadavaks. Kui Multi-Passi omandades valitakse automaatne uuendamine, siis debiteeritakse Teilt iga järgmise Multi-Passi tsükli täishind. Te saate oma konto seadetes vähemalt 24 tundi enne järgmise Multi-Passi tsükli algust automaatse uuendamise välja lülitada.

Kui olete Apple Distribution International Ltd. Mis tahes kolmanda isiku rakenduse Kuidas teada saada vastutab ainuisikuliselt selle sisu, garantiide ja nõuete eest, mis Teil võivad seoses kolmanda isiku rakendusega tekkida. Te saate aru ja nõustute, et Apple on iga kolmanda isiku rakenduse osas kohalduva Standard EULA või Eraldiseisva EULA suhtes kolmandast isikust kasusaaja ning võib seega sellist litsentsilepingut jõustada.

Rakendusesiseseid oste, mis tarvitatakse rakenduse kasutamisel ära nt virtuaalsed vääriskividei saa seadmete vahel üle anda ning neid saab ainult üks kord alla laadida.

Liikme kaasamine - Colorado Access

Peate oma konto enne rakendusesiseste ostude tegemist autentima — eraldi muu sisu omandamiseks tehtud autentimisest — sisestades oma salasõna või kasutades Touch ID-d või Face ID-d. Teil on võimalik teha täiendavaid rakendusesiseseid oste 15 minuti jooksul ilma uuesti autentimata, välja arvatud juhul, kui olete palunud meil küsida Kuidas teada saada iga ostu jaoks või võimaldanud Touch ID või Face ID kasutamist.

Rakenduste pakkujad vastutavad kolmanda isiku rakenduste hoolduse ja toe eest.

Kuidas teada saada, mida teil on liige Vaadake videot, kuidas liikme suurendada

Litsentsi ulatus. Käesoleva Standard EULA tingimused reguleerivad mis tahes sisu, materjale või Meeste Dicki taiuslikud mootmed, mis on juurdepääsetavad või ostetakse litsentseeritud rakenduse raames, samuti litsentsi andja pakutavaid uuendusi, mis asendavad esialgse litsentseeritud rakenduse või täiendavad seda, välja arvatud juhul, kui uuendusega on kaasas Eraldiseisev EULA.

Välja arvatud kasutusreeglites lubatud juhtudel, ei või Te litsentseeritud rakendust levitada või üle võrgu kättesaadavaks teha, kui see võimaldaks selle kasutamist mitme seadme poolt üheaegselt. Te ei tohi litsentseeritud rakendust, mis tahes uuendust või nende osa kopeerida välja arvatud juhul, kui see on käesoleva litsentsi ja kasutusreeglitega lubatudpöördprojekteerida, lahti Kuidas teada saada, muuta ega üritada tuletada mida teil on liige lähtekoodi ega luua tuletatud teoseid tuvede liikme suurus arvatud ulatuses, milles eelnevalt toodud piirang on kehtiva seadusandluse poolt keelatud, või ulatuses, milles see on lubatud litsentseeritud rakenduses kasutatavate, mis tahes Meetodid Video liikme suurendamine lähtekoodiga, osadele rakenduvate litsentsitingimustega.

Nõusolek andmete kasutamiseks. Te nõustute, et litsentsi andja võib koguda ja kasutada tehnilisi andmeid ja muud sellega seotud informatsiooni, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, tehnilist informatsiooni Mida teil on liige seadme, süsteemi ja rakendustarkvara ning välisseadete kohta — eelnevat informatsiooni kogutakse perioodiliselt hõlbustamaks Teile litsentseeritud rakendusega seotud tarkvara uuenduste, toote toe ja muude teenuste kui neid on pakkumist.

Litsentsi andja võib kasutada taolist informatsiooni oma toodete täiustamiseks või Teile teenuste või tehnoloogiate pakkumiseks seni, kuni taoline informatsioon eksisteerib kujul, mis ei võimalda Teid isiklikult identifitseerida.

Teie käesolevast Standard EULA-st tulenevad õigused lõpevad automaatselt juhul, kui Te jätate selle mis tahes tingimused täitmata.

Primary Care

Välised teenused. Te nõustute kasutama väliseid teenuseid üksnes omal vastutusel. Litsentsi andja ei ole kohustatud kolmanda isiku väliste teenuste sisu ega täpsust kontrollima või hindama ega vastuta selliste kolmanda isiku väliste teenuste eest.

Kuidas teada saada, mida teil on liige Kuidas suurendada Dicki videoopetust

Mis tahes litsentseeritud rakenduse või välise teenuse poolt kuvatavad andmed, sealhulgas finants- meditsiinilised ja asukohaandmed, on vaid üldinformatiivsed ning litsentsi andja ega tema agendid ei anna neile mingeid garantiisid. Te kohustute mitte kasutama väliseid teenuseid viisil, mis ei ole käesolevate Standard EULA tingimustega kooskõlas või mis rikub litsentsi andja või mis tahes kolmanda isiku intellektuaalse omandi õigusi.

Te kohustute mitte kasutama väliseid teenuseid eesmärgiga ahistada, kuritarvitada, jälitada, ähvardada või laimata mis tahes isikut või asutust, ning nõustute, et litsentsi andja ei vastuta taolise kasutamise eest. Välised teenused ei pruugi olla kättesaadavad kõigis keeltes või Teie mida teil on liige ega pruugi olla igas asukohas kasutamiseks kohased või kättesaadavad. Selles ulatuses, milles Te soovite selliseid väliseid teenuseid kasutada, vastutate Te kehtivate seaduste järgimise eest.

Litsentsi andja jätab endale õiguse igal ajal ilma ette teatamata või Teie ees vastutust võtmata muuta, peatada, eemaldada või inaktiveerida mis tahes väliseid teenuseid või seada neile juurdepääsu piiranguid.

Korduma kippuvad küsimused - CID Meelelahutus

Litsentsi andja pakub litsenseeritud rakendust ja mis tahes litsenseeritud rakenduse poolt teile pakutavaid või osutatavaid väliseid teenuseid mõistlikult eeldatava hoolsuse ning oskusega. Litsentsi andja ei anna mis tahes muid lubadusi ega kinnitusi teenuse osas ning iseäranis ei garanteeri, et i Teiepoolne teenuse kasutamine on katkematu ja ilma vigadeta; ii teenuses ei esine kadu, moonutusi, ründeid, viiruseid, häireid, häkkimist või mis tahes turvasüsteemide sissetunge ja litsentsi andja välistab sellega seotud mis tahes vastutuse.

Intellektuaalne Omand Yahoo privaatsuskeskus Yahoo on nüüd osa Oathistdigitaalsest ja mobiilsest meediaettevõttest, millel on enam kui 50 kaubamärki üle terve maailma, ning Verizoni kontserni liige. Alates Teavet teie teabe jagamise ja teie teabe haldamise jaoks saadaolevate eelistuste kohta leiate meie KKK-st. Teie privaatsus on Yahoo, Otahi ja Verizoni jaoks oluline.

Te vastutate oma enda süsteemi, kaasa arvatud selles talletatud litsenseeritud rakenduse varundamise eest. Vastutuse piiramine.

Kuidas teada saada, mida teil on liige Alasti peenise foto

Te ei tohi litsentseeriitud rakendust kasutada või muul viisil eksportida või uuesti eksportida, välja arvatud Ameerika Ühendriikide õigusaktidega ja litsentseeritud rakenduse omandamise asukoha õigusaktidega ettenähtud viisil. Iseäranis, aga mitte ainult, ei tohi litsentseeritud rakendust eksportida või uuesti eksportida a ühtegi riiki, mille suhtes Ameerika Ühendriigid on kehtestanud embargo või b ühelegi isikule, kes on kantud Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi U.

Kasutades litsentsitud Liikme suuruse vastused, kinnitate ja tagate, et Te ei ela üheski sellises riigis ega ole kantud ühtegi sellisesse nimekirja.