6 cm paks, Klaastoos.Paks klaas.K-6 cm.diam.8 cm.

Varem peetud hariliku kivipuraviku vormiks või teisendiks. Rabafaasi jõudsid esimesed sood umbes 8 aastat tagasi. Mittesöödav ebameeldiva maitse tõttu. Katusel ja põhjal oli soomus 2,5 cm paks, aga alates Seetõttu on kõik suuremad soostikud ja väärtuslikumad alad Eestis kaitse all. Juba enne teist maailmasõda oli Eestis kuivendatud ligikaudu ha, peamiselt põllumaaks.

Whirl-Pak Stand Up Water Bags

Soodel on looduse ökosüsteemis väga mitmeid veega seotud ülesandeid, näiteks pinnaveekogude äravoolurežiimide ühtlustamine, suur veemahutavus ning looduslik isepuhastusvõime. Rabafaasi jõudsid esimesed sood umbes 8 aastat tagasi. Lihtne matemaatika näitab, et tolleaegses kliimas kulus minimaalselt ~1 aastat madalsoo muutumiseks kõrgsooks ehk rabaks.

Küsimused müüjale

Esimesed sood tekkisid valdavalt maismaa soostumise tagajärjel. Intensiivne järvede kinnikasvamine algas Eestis alles ~6 aastat tagasi.

Liivastel aladel toimunud maismaa rabastumine oli kõige intensiivsem üsna kitsas ajalõigus: ligi kolmandik sel viisil tekkinud rabadest hakkas arenema alles 3 — 2 aastat tagasi.

Suurus suguelundite liikmete

Eesti suurimad sood on Puhatu 57 haEpu-Kakerdi 39 haEndla 25 haLavassaare 37 haSuursoo 17 ha ja Peedla 15 ha. Soode kaitstus Sood kannavad mitmeid olulisi looduskaitselisi väärtusi.

Seetõttu on kõik suuremad soostikud ja väärtuslikumad alad Eestis kaitse all.

Liikme suurus ja koeratoug

Inventuuri andmete võrdluses Eriti tugevalt on vähenenud madalsoode pindala 7,1 kordarabade ehk kõrgsoode puhul on muutus tagasihoidlikum 1,7 korda. Muutuste põhjus on inimtegevus. Juba enne teist maailmasõda oli Eestis kuivendatud ligikaudu ha, peamiselt põllumaaks.

Navigeerimismenüü

Pärast Teist Maailmasõda hakati soid enam kuivendama metsa kasvatamiseks. Nii metsa- kui ka põllumaaks 6 cm paks paremini madal- ja siirdesood, seetõttu on need ka kõige enam mõjutatud. Turba kaevandamiseks sobib enamasti raba, mida Eestis esineb ka kõige rohkem. Uute kaevandamisalade valikul kaasneb tänapäeval põhjalik ettevalmistustöö, kus selgitatakse välja piirkonna võimalikud loodusväärtused ning rakendatakse meetmeid nende säilimiseks. Turvast võib kaevandada vaid nendes kohtades, mis on rohkemal või vähemal määral inimtegevusest juba mõjutatud ning selleks on eelnevalt saadud kõik vajalikud keskkonnaload.

Suurenda liikme atmosfaari

Kaitsealustes ja kõrge väärtusega soodes uusi turbakaevandamise alasid ei avata.