Uued tehnoloogiad liikme suurendamiseks

Suurepärane näide on Stanford Research Institute, aga ka kõik teised sarnased uurimis-arendustöökeskused, kus on teadlikult loodud süsteemid ja protsessid, et vähendada probleeme ja kitsaskohti, mis võivad tekkida uute tehnoloogiate arendamisel toodeteks ja teenusteks. Ka riigi seadusandlus on teadlaste loodava intellektuaalomandi õigussuhete reguleerimisel toetav motiveerides teadlasi intellektuaalomandi kaudu.

ÜRO-inimõigusi rikkuvate riikide tööriist?/A tool for UN human rights abuses?

Praktilise tööna hinnatakse osalejate ettevõtete ja asutuste IT küpsussastet. Samas tuleb arvestada, et mida rohkem me digilahendusi kasutame, seda suuremaks kasvab meie sõltuvus nende edukast toimimisest.

Seminaride sari: Uued tehnoloogiad 4. osa "Digivaldkonna muutuste elluviimine" TARTUS

Küberohte tuleb osata hinnata ja tarvitusele tuleb võtta sobivad kaitsemeetmed. Seminaril räägitakse küberturvalisuse põhialustest ja riskide hindamisest.

Uued tehnoloogiad liikme suurendamiseks

Praktilise tööna viiakse läbi üks riskihindamise harjutuse. Sest Põhjanaela projekt on väga põnev! Muidugi ka täis väljakutseid.

Uued tehnoloogiad liikme suurendamiseks

Peamine väljakutse ongi, kuidas rakendada teadus mõne praktilise probleemi lahendamiseks nii, et teadusarenduse vaatega meeskond saaks juurde ärilise vaate ning suudaks arendada lisaks tootele või tehnoloogiale ka ärimudelit. Teaduse liikumine ettevõtlusesse mõne olulise väljakutse lahendamiseks tehnoloogia arendamise kaudu on mind paelunud pikka aega — ma olen 12 viimast aastat püüdnud kaasa aidata sellele, kuidas teaduse teadmised ja oskused saaksid innovatsiooni kaudu muuta tavaelu paremaks.

Minu isiklik teekond algas Eesti esimese riskikapitalifondi juhtimisega eesmärgiga investeerida innovaatilistesse ettevõtetesse ja loomulikult me eeldasime, et sellised ettevõtted kasvavad eelkõige välja ülikoolidest ja teadus-uurimisasutustest — Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, KBFIst jt.

 1. Kuidas suurendada liikme venitamisel
 2. Kondoomi 18 cm liige
 3. Со своей стороны Николь впервые поделилась с Ричардом подробностями своего драматического сорокавосьмичасового романа с принцем Уэльсским, состоявшегося сразу после того, как она завоевала золотую олимпийскую медаль.

Tänaseks tean, et kindlasti kasvavad, aga see protsess on aeglasem ja keerulisem — nii nagu teadusmahuka tehnoloogia arendaminegi. Praegu aitan ma kaasa nii mentorina Põhjanaelas ja Tehnopol Startup Inkubaatoris, aga ka Tartu Ülikooli nõukogu ja UniVentures Tartu nõukogu liikmena, et teaduses välja töötatud intellektuaalomandi saaks suunata ettevõtlusse ja innovaatilised ettevõtted leiaksid tee turule.

Miks on Sinu arvates oluline toetada teaduse siiret ettevõtlusesse? Teadlased, kes suudavad näha ja lahendada kompleksprobleeme, suudavad sama lähenemise baasil innovaatiliselt käsitleda ka päriselu kitsaskohti.

Otse reedel kell 12.15 CyConilt: arutelu "Uued tehnoloogiad ja küberkaitse"

Teaduse siire ettevõtlusesse võimaldab lahendada reaalseid probleeme nii, et selleks tekiks ühiskonnale laiem kasu ja et toimimismudel oleks jätkusuutlik. Tavaliselt on teadusprojektid finantseeritud teaduse toetusrahade kaudu — kas siis riigi või riigiüleste institutsioonide eelarve eraldiste kaudu.

See töötab hästi ja tõenäoliselt ainuvõimalikuna baasteaduse jaoks, kuid järgmiste tasemete — teaduse rakendamise jaoks — on hädavajalik jõuda finantseerimismudeliteni, mis teeniksid jätkuvalt raha.

Tehnoloogia kasutamine ettevõttes võib oluliselt suurendada töötajate efektiivsust, tagada ettevõtte jätkusuutlikkust ja tõhustada planeerimist. Digivaldkonna arengud on muutnud praktiliselt kõikide eluvaldkondi edukamalt toimivaks ja pakutavaid teenuseid kättesaadavamaks.

Heidi Kakko: järgmise 10 aasta jooksul võiksime näha Eesti esimest teadusmahukat ükssarvikut

Seminaril räägitakse digivaldkonna trendidest ja olulistest digivaldkonna juhtimise teemadest. Praktilise tööna hinnatakse osalejate ettevõtete ja asutuste IT küpsussastet.

 • Aitel Käpp Teadlased lahendavad suuri ja päevakajalisi probleeme ning nende lahenduste rakendamine äris omakorda toetab Eesti ambitsiooni tõsta majanduse lisandväärtust.
 • Kuidas suurendada traditsioonilise meditsiini maja liige
 • Teadlased peenise suuruse kohta
 • Ajakava: - sisaldab kohvipausi Teemad: Digivaldkonna võimaluste ja küberturvalisuse ohtude vahel tasakaalu leidmine.

Samas tuleb arvestada, et mida rohkem me digilahendusi kasutame, seda suuremaks kasvab meie sõltuvus nende edukast toimimisest. Kas saaksid tuua näite mõne teise riigi praktikast teadusmahukate tehnoloogiate ettevõtlusesse toomise toetamisest, mida võiksime ka Eestis järgida?

Uued tehnoloogiad liikme suurendamiseks

Parima praktika osas vaatavad kõik loomulikult Ameerika Ühendriikide poole — kuidas sealsetes tippülikoolides ja -tehnoloogiakeskustes on loodud tugisüsteemid, mis aitaks kõrgtehnoloogial kiiremini ärimaailma liikuda — nii läbi ettevõtluse koostöö tegutsevate ettevõtetega kui ka ise väljakasvavate idufirmade kaudu. Suurepärane näide on Stanford Research Institute, aga ka kõik teised sarnased uurimis-arendustöökeskused, kus on teadlikult loodud süsteemid ja protsessid, et vähendada probleeme ja kitsaskohti, mis võivad tekkida uute tehnoloogiate arendamisel toodeteks ja teenusteks.

Rohelise tehnoloogia valikud

Euroopas on heaks näiteks Rootsi, kus näiteks Uppsala Ülikooli juures sellele teemale palju tähelepanu pööratakse. Ka riigi seadusandlus on teadlaste loodava intellektuaalomandi õigussuhete reguleerimisel toetav motiveerides teadlasi intellektuaalomandi kaudu.

 • Teadusmahukad ettevõtted vajavad aga turuvalmiduseni jõudmiseks laiapõhjalist koostööd ja tuge.
 • See on liikme suuruse video
 • Meeste pended igas suuruses
 • Ajakava: - sisaldab kohvipausi Digivaldkonna võimaluste ja küberturvalisuse ohtude vahel tasakaalu leidmine.

Euroopas teevad kõik riigid selles suunas püüdlusi ja ka Euroopa-üleselt on pingutused suunatud Euroopa riikide teaduse ja ettevõtluse konkurentsivõime suurendamiseks — nt EU Science HUB või EIC European Innovation Council — viimane neist on võtnud startup-lähenemise aluseks.

See tähendab, et kõigepealt leitakse probleemid, mida kogevad innovaatilised ettevõtted turule jõudmisel ning seejärel toetatakse nii võrgustiku kui rahaga kõige innovaatilisemaid ettevõtjaid, kes arendavad läbimurdelistel tehnoloogiatel tuginevaid tooteid ja teenuseid, et neid aidata turule.

Uued tehnoloogiad liikme suurendamiseks

Eesti jaoks on pigem küsimus, kuidas meie teadlased, innovaatorid ja ettevõtjad kõige paremini sellistele struktuuridele kapital ja võrgustikud ligi pääseks ja sellest kõige rohkem kasu saaks, sest kõiki vajalikke struktuure me ise üles ehitada ei suuda. Kuidas Põhjanaelas mentordatavatel tiimidel seni läinud on?

Seminaride sari: Uued tehnoloogiad 4. osa "Digivaldkonna muutuste elluviimine"

Põhjanaela tiimidel on edenenud seni ootuspäraselt — kõik eeldatud probleemid on tekkinud ning kõik raskused ja probleemid on selgelt olemas ja nähtaval. Sealt edasi saab juba keskenduda erinevate ärimudelite hüpoteeside testimisele, kuid sinna jõudmine võtab reeglina eeldatust kõvasti rohkem aega ja vaeva. See on ka teadustiimidest välja kasvavate ja laienevate meeskondade jaoks mugavustsoonist väljatulek — ehkki teadlaste puhul, kes kogu aeg uurivad uut ja tundmatut, usume, et see ei tohiks ju liiga keeruline olla.

Samas on Põhjanael pilootprojekt ehk selle käigus peakski kõik probleemid ja kitsaskohad veel selgemaks saama, et oleks võimalik välja töötada lähenemine, mis võimalikke hargettevõtete meeskondi kõige paremini nende teekonnal toetaks.

Laadige alla täielik aruanne: EN Laadige infoleht alla: EN Selles aruandes, mis on esimene seda tüüpi rahvusvaheline hinnang, uuritakse energiatõhususe tehnoloogiate laiaulatusliku kasutuselevõtu keskkonnamõju ja loodusvarade mõju elutsüklile. Aruandes uuritakse rohkem kui 30 nõudlusega seotud energiatõhususe tehnoloogiat erinevates tehnoloogiaklastrites, sealhulgas valgustus, hooned, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, metallide tõhus töötlemine, kõrge kasuteguriga koostootmine ja transport. Lisaks hinnatakse vähese süsinikdioksiidiheitega energiavarustuse ja tõhusate nõudlusepoolsete tehnoloogiate kasutuselevõtu koosmõjusid 2 ja 6 kraadi stsenaariumi korral. Uuringud kinnitavad, et nõudlusega seotud tehnoloogiad vähendavad nii kasvuhoonegaaside heidet kui ka paljusid muid keskkonnamõjusid. Kuid nende täiustuste ulatus on tehnoloogiate ja piirkondade lõikes väga erinev.

Kuid nende täiustuste ulatus on tehnoloogiate ja piirkondade lõikes väga erinev. Mõnel juhul võivad nõudluse poolsed tehnoloogiad suurendada ressursside tarbimist ja isegi kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Seetõttu on ülioluline aru saada, kuhu, millal ja milliste tehnoloogiliste investeeringutega tuleks kasu maksimeerida.