Liikme suuruse plussid ja miinused

Eks igal valikul ole omad plussid ja miinused. Ära jäta ilma mõjuva põhjuseta tööd tegemata. Pöörake tähelepanu ühistu liikmete koosseisule, püüdke jätta arvestamata töötajad, kelle funktsionaalsus ei mõjuta otseselt kasumi saamist, näiteks raamatupidaja, jurist, teenindav personal jne. Välja arvatud need, kes töötavad hooajal ja seetõttu mitte kaua, ei tohiks nende koguarv olla suurem kui leibkonna liikmete koguarv. Ühises töös osalemise tingimused: miinimum, maksimaalne suurus, kasumi sõltuvus osalemisest, juhtumid, kui inimene võib keelduda töötamisest ja teda ei saa selle eest karistada.

Ettevõtja tasu vs töötaja tasu — vabadus vs seadusejärgsed õigused? Ettevõtjana juhatuse liikme ja omanikuna on sul vabadus teha endale sobivaid valikuid, sul on suur vabadus, aga ühtlasi ka märksa vähem riigi kaitset, lisaks on sul kohustused oma töötajate ees.

Töötajana on sinu vabaduse aste märksa väiksem, pead alluma tööandja korraldustele ja töökorrale, aga see-eest on sinu vastutus väga piiratud ja riigi kaitse ulatuslik.

Liikme suuruse plussid ja miinused

Eks igal valikul ole omad plussid ja miinused. Teatud reeglid siiski on. Sa võid: maksta endale autokompensatsiooni ja katta kodukontori kulusidmaksta vajalikke koolitusi ettevõtte arvelt jne — keegi ei anna sulle medalit selle eest, et sa ettevõtte kulud isiklikult arvelt maksad, kasuta oma õigused ära.

Liikme suuruse plussid ja miinused

Vajalike kulude kompenseerimine on maksuvaba, mõnikord nt autokompensatsioon piiratud ulatuses — aga jällegi, pead teadma reegleid ja korrektselt vormistama. Need tasuliigid on kõige kõrgemalt maksustatud, nii tulumaksuga kui sotsiaalmaksuga.

Lisaks pensionikindlustusmakse ja töötasu korral ka töötuskindlustusmakse.

Liikme suuruse plussid ja miinused

Maksuamet on asunud praegu arvamusele, et juhatuse liige võiks endale valdkonna keskmist töötasu maksta. Eks kohtupraktika näitab, kas see on kaitstav, aga paistab, et ainult dividendide maksmise aeg hakkab mööda saama. Kui töötajate registri muudatused rakenduvad, võibolla juba lähikuudel, tuleb avalikuks täpne töötasustatistika.

Liikme suuruse plussid ja miinused

Töötajate tasud Töötajate tasustamine on rangelt reguleeritud Töölepingu seadusega. Töötajal on õigus saada erinevaid tasusid: töötasu vastavalt töölepingule, aga täistööaja eest mitte vähem kui kehtestatud alammääras