Liikme suurus isa liikme kohta

Seega ei kehti talle töölepingu seadusest tulenev õigus puhkusele. Millises osas võib esitada puhkusetasu hüvitamise taotluse sotsiaalkindlustusametile? Sellist ebavõrdset kohtlemist ta varasemast ei mäleta.

Liikme suurus isa liikme kohta Alalise liikme keskmine suurus

Isapuhkus Viimati uuendatud: Isapuhkusele jäämiseks peab isa esmalt kas tööandjaga isapuhkuse kasutamises kokku leppima või esitama tööandjale isapuhkuse avalduse ja puhkusele jäämisest vähemalt 14 kalendripäeva ette teatama.

Seejärel esitab isa läbi Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonna taotluse.

Isapuhkuse ajaks tööleping töötamise registris peatatakse. Isapuhkuse kasutamine ei sõltu sellest, kas lapse ema kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust või mitte.

Reavahe suurus

Isapuhkuse kasutamisel ei ole oluline, kas lapse ema on töötu, avalik Suurendamine liikmeta ilma videota, töötaja või mõnes muus õiguslikus suhtes. Samuti ei oma isapuhkuse kasutamise seisukohalt tähtsust, kas lapse isa on lapse emaga abielus või mitte.

Kui lapse isa on surnud või ta ei täida oma kohustust last kasvatada ja tema eest hoolitseda või ta esitab Sotsiaalkindlustusametile kirjaliku teate isa täiendavast vanemahüvitisest loobumise kohta, on isapuhkuse saamise õigus ema abikaasal, lapse teisel lapsendajal, eestkostjal või hoolduspere vanemal.

Liikme suurus isa liikme kohta suurendab liige enne ja parast

Isa võib kasutada puhkust järjest või osade kaupa olenevalt pere vajadusest, kuid mitte üle 30 kalendripäeva. Kui isa soovib puhkust kasutada osade kaupa, tuleb silmas pidada asjaolu, et tööandjal on õigus keelduda isapuhkuse andmisest lühema kui seitsme kalendripäeva pikkuse osana.

Liikme suurus isa liikme kohta Lihtsad ettevalmistused liikme suurendamiseks

Kui isal on mitu tööandjat, tuleb isapuhkust kasutada mitme tööandja juures korraga. Isapuhkuse ajal ei tohi isa töötada ega teenida tulu.

Alates Täiendavat vanemahüvitist arvestab ja maksab Sotsiaalkindlustusamet.

Liikme suurus isa liikme kohta Kondoom XXL on selle suuruse liikme jaoks

Rohkem saab täiendava vanemahüvitise arvestuse kohta lugeda Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt. Külastusisellel kuul Viited.