Kuidas suurendada liikme teravilja

Viimaste aastate head saagid on märgatavalt suurendanud isevarustatust ja ekspordivõimet. Taliviljade keskmine saak oli aga koguni üle viie tonni hektari kohta.

Mis on kevili?

Teravilja hinnalangus paneb otsima mitmekesistamise võimalusi Homme, Head tulemused pakuvad põllumeestele rõõmu, kuid kahjuks rikuvad ilusa pildi viie aasta madalaimad viljahinnad. Teravilja madal hind sunnib järjest aktiivsemalt otsima ka võimalusi teraviljakasvatuse mitmekesistamiseks.

KEVILI liikmed on iseseisvad juriidilised või füüsilistest isikutest põllumajandus tootmisega tegelevad ettevõtted, kes asuvad üle kogu Eesti. Enim liikmeid on: Virumaal, Tartumaal ja Viljandimaal.

Suurendada liikme harjutusi lae alla 7.

Liikmed kasutavad kokku umbes 80 ha Eestis haritavast maast ja keskmine haritav pind ühe liikme kohta on ha. Ühistu kõrgeim võimuorgan on Üldkoosolek, kes võtab vastu ühistu arengut puudutavaid otsuseid.

Kuidas suurendada liikme teravilja

Ühistu strateegiate ja eesmärkide elluviimist suunab 7 liikmeline liikmete seast valitud nõukogu. Piirkonna esindaja külastab ettevõtet ja tutvub liikmega. Raamatupidamine teeb finantside uuringu ja analüüsi.

Kuidas suurendada liikme teravilja

Miks liituda? Ühistegevuse suurimateks väärtusteks on omaabi, demokraatia ehk liikmete võim, isiklik vastutus, võrdõiguslikkus, õiglus ja solidaarsus.

BASF: lamandumisrisk ja Medax Max

Ühistegevuse kandvaks ideeks on ühistu liikmetele nende vajaduste rahuldamise otstarbel omahinnaga teenuste osutamine. Ühistegevust saavad arendada ainult ühesuguste huvidega inimesed, kes tahavad teha koostööd kõigi osalenute vajaduste rahuldamiseks.

Kuidas suurendada liikme teravilja

Ühistegevuse suurim vaenlane on ühistu liige, kelle tegevusmotiiviks on kasu saamine teiste arvelt. Kõikidele uutele liikmetele tehakse põhjalik taustakontroll ja vajalik on vähemalt kahe olemasoleva liikme soovitus, millega tagatakse, et kõik meie liikmed on ausad ja huvitatud ühistegevusest.

Kuidas suurendada liikme teravilja

Ühistegevuse põhilised eesmärgid: luua eeldused stabiilse ja kvaliteetse tooraine baasilt paremate kokkuleppehindade kujundamiseks; osutada liikmetele omahinna tasemel teenuseid; toodetud tooraine garanteeritud kokkuost.