Foto parlamendiliikmete suurustest ja kujudest.

Seda summat ei maksta välja parlamendiliikmele endale, vaid palgana tingimustele vastavatele ja kehtiva töölepinguga assistentidele ning samuti palgalt maksu koguvatele asutustele. Liikmesriigid võivad palka maksustada ka oma riigi maksudega.

Euroopa Parlamendi liikme palk Ühtse põhimääruse alusel on parlamendiliikme brutokuupalk 1.

Born of Hope - Full Movie

Palka makstakse Euroopa Parlamendi eelarvest ning pärast ühenduse maksu ja kindlustusmaksete mahaarvamist jääb palgasummaks ,95 eurot. Liikmesriigid võivad palka maksustada ka oma riigi maksudega. On ka mõned erandid: parlamendiliikmed, kes kuulusid Euroopa Parlamenti juba enne Pensionid Põhimääruse kohaselt on endistel parlamendiliikmetel õigus saada alates Pensioni makstakse Euroopa Liidu eelarvest.

Foto parlamendiliikmete suurustest ja kujudest

Euroopa Parlamendi liikmetele makstavad hüvitised Sarnaselt riikide parlamentide liikmetele saavad Euroopa Parlamendi liikmed mitmeid hüvitisi, mis on mõeldud parlamendiliikme kohustuste täitmise käigus tekkivate Liiguse paksusena katmiseks.

Üldkulude hüvitis Hüvitis on mõeldud kulutuste katmiseks valimisriigis, näiteks parlamendiliikme büroo haldamise kulud, telefoni- ja postikulud ning arvuti- ja telemaatikaseadmete ostmise, kasutamise ja hooldusega seotud kulud.

Foto parlamendiliikmete suurustest ja kujudest

Hüvitist vähendatakse poole võrra, kui parlamendiliige on nõuetekohase põhjenduseta puudunud parlamendi ühe tööaasta jooksul septembrist augustini pooltelt täiskogu istungitelt. Üldkulude hüvitis ja läbipaistvus Reisikulud Enamik Euroopa Parlamendi kohtumisi, nagu täiskogu istungid, komisjonide ja fraktsioonide koosolekud, toimub Brüsselis või Strasbourgis.

  • Lähemalt | Parlamendiliikmed | Euroopa Parlament
  • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus – Riigi Teataja
  • Kas see voib suurendada liiget
  • Järgneb valik parimate hulka hääletatud kommentaare toimetatud kujul.

Foto parlamendiliikmete suurustest ja kujudest hüvitatakse tõendavate dokumentide esitamisel sellistel kohtumistel osalemiseks ostetud reisipiletite tegelik maksumus maksimaalselt D-äriklassi või samaväärse lennupileti hinna või esimese klassi rongipileti hinna ulatuses või autoga läbitud marsruudi puhul 0,53 eurot kilomeetri kohta kuni kilomeetrit ; lisaks saavad parlamendiliikmed kindlasummalisi hüvitisi sõltuvalt vahemaast ja lähetuse kestusest, et katta muud reisiga seotud kulud näiteks kiirteemaks, lisapagasi tasu või broneerimistasu.

Muud reisikulud Parlamendiliikmed peavad oma ametiülesannete tõttu sageli reisima oma valimisriigist väljapoole või selle piires ka muudel põhjustel kui ametlikud kohtumised näiteks osalemine konverentsil või töövisiit.

Olulised on mitmed kivimid ja mineraalid : leidub kipsimarmorit ja savisamuti naatriumkloriidi soola sisaldavaid mineraale. Jõed ja territoriaalveed on ka rikkad kalade poolest. Nii looduslikult kasvavate kui ka kunstlikult kasvatatavate korgitammede koorest saadakse korki.

Väljaspool valimisriiki toimuva tegevuse puhul võivad parlamendiliikmed saada hüvitist reisi- ja majutuskulude ning muude seotud kulutuste katmiseks kuni 4 eurot aastas. Valimisriigis toimuva tegevuse puhul hüvitatakse üksnes reisikulud iga riigi kohta kehtestatud iga-aastase maksimumsumma piires.

Parlamendiliikmetest lähemalt

Päevaraha Parlament maksab parlamendiliikmetele parlamendi tööperioodidel tekkivate kõikide muude lisakulude katteks päevas euro suurust kindlasummalist hüvitist, kui nad on oma kohalolu tõendanud allkirjaga ühes selleks ettenähtud ametlikest kohalolijate nimekirjadest. Hüvitist vähendatakse poole võrra, kui parlamendiliige ei võta täiskogul toimuva hääletuse päevadel osa rohkem kui pooltest nimelistest hääletustest, isegi kui ta viibib kohal.

  1. Euroopa Parlament andis koroonapassile rohelise tule | Eesti | ERR
  2. Suurima liikme suurus
  3. Pensionär päästku näljas riigikogu - Delfi
  4. Video Online Kuidas suurendada liikme
  5. Portugal – Vikipeedia

Väljaspool Euroopa Liitu toimuvate kohtumiste puhul on päevaraha eurot samuti eeldusel, et parlamendiliige on allkirjastanud kohalolijate nimekirja ning majutuskulud hüvitatakse eraldi. Kaastöötajate töölevõtmise kord Euroopa Parlamendi liikmed võivad ise valida endale kaastöötajaid Euroopa Parlamendi kehtestatud eelarve piires ja Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmete 5.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (lühend - RahaPTS)

Seda summat ei maksta välja parlamendiliikmele endale, vaid palgana tingimustele vastavatele ja kehtiva töölepinguga assistentidele ning samuti palgalt maksu koguvatele asutustele.

Parlamendiliige võib tööle võtta mitut liiki assistente. Parlamendiliikmel on õigus võtta tööle kuni kolm või teatavatel tingimustel kuni neli registreeritud assistenti. Kohalikud assistendid abistavad parlamendiliikmeid nende valimisliikmesriigis. Nende lepinguid haldab kvalifitseeritud makseagent, kes tagab maksu- ja sotsiaalkindlustuseeskirjadest kinnipidamise.

Euroopa Parlament andis koroonapassile rohelise tule

Kohalike assistentide lepingud on kas töölepingud või teenuste osutamise lepingud. Praktikandid võivad sooritada praktika kas Euroopa Parlamendis kohapeal või parlamendiliikme valimisliikmesriigis. Rohkem teavet töötasude kohta leiate siit.

Foto parlamendiliikmete suurustest ja kujudest

Sarnased piirmäärad on kehtestatud teenuseid osutavate juriidiliste isikute ja makseagentide suhtes. Mitmest parlamendiliikmest koosnev rühm võib võtta tööle ühe või mitu registreeritud assistenti või kohalikku assistenti valmisliikmesriigis. Parlamendiliikmed määravad omavahel kindlaks, kuidas kulud jaotada. Foto parlamendiliikmete suurustest ja kujudest ei või assistentidena tööle võtta lähisugulasi.

Pensionär päästku näljas riigikogu

Assistendid peavad hoiduma töövälisest tegevusest, mis võib tekitada huvide konflikti. Kõikide assistentide nimed ja ärinimed avaldatakse Euroopa Parlamendi veebisaidil nende lepingu kehtivuse ajaks, välja arvatud juhul, kui assistent on erandkorras ja ainult tema isikliku turvalisuse tagamiseks põhjendatult vabastatud nime avaldamise kohustustest.

Ülevaade Euroopa Parlamendi valimiste ja liikmesriikides toimunud valimiste tulemustest See väljaanne on kõige põhjalikum andmebaas, mis kajastab kogu ELi poliitilise maastiku kujunemist. Selles on esitatud teave valimistulemuste ja Euroopa Parlamendi koosseisu kohta alates esimestest Euroopa Parlamendi otsevalimistest Lisaks sisaldab see ülevaadet kõigis ELi liikmesriikides hiljuti toimunud valimistest.