Liikmete suurendamise ettevalmistused, EUR-Lex - PC - EN - EUR-Lex

Sellepärast on enne sellise sündmuse lõplikku otsustamist tasu konsulteerida androloogi, uroloogi ja psühholoogiga. Parlamendiinfo keskus; Autobusside sõiduplaanid ; Vigilia, I : [lühiesseed] Tallinna tervishoiu juht : ; Eesti Draamateatri etendused ; Acta Pilati : [kohus Jeesuse Kristuse üle ja tema hukkamõistmine : Jud.

Põhikirjakohaselt jagunevad EROKi liikmed kolmeks: tavaliikmed — kaitseväe reservohvitserid, Liikmete suurendamise ettevalmistused on andnud Eesti kaitseväelase tõotuse ja soovivad aidata kaasa kogu eesmärkide saavutamisele; auliikmed — üldkoosoleku poolt valitud isikud, kellel on riigikaitses või kogu ees silmapaistvaid teeneid; toetajaliikmed — kursandid, välisriikide ohvitserid, tegevteenistuses olevad kaitseväelased ja teised riigikaitsehuvilised füüsilised isikud.

Prioriteetide liikmete mootmed

Struktuur[ muuda muuda lähteteksti ] EROK-i juhitakse toimub liikmete üldkoosoleku, vanematekogu ja juhatuse tegevusega. Lisaorganiks on aukohus. Kogu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.

Naita koiki liikmeid ja nende suurust

Vanematekogu on üldkoosolekul EROK-i liikmete seast valitud volinike koosolek, mis täidab üldkoosoleku ülesandeid üldkoosolekute vahelisel ajal. Juhatus juhib kogu igapäevast tegevust ning esindab EROK-i, lähtudes üldkoosoleku ja vanematekogu otsustest ning põhikirjast. Kogu jaguneb territoriaalsuse põhimõttel piirkondlikeks osakondadeks.

Liikme suurenemine erektsiooni ajal

Vähemalt 5 EROK-i liiget võivad taotleda sõjaväelise eriala või vanuselise koondumise põhimõttest lähtudes sektsiooni moodustamist, esitades vastava kirjaliku taotluse kogu juhatusele. Põhikirja alusel tegelb EROK järgnevaga: teeb koostööd teiste organisatsioonidega Eestis ja välisriikides; arendab suhteid kaitseväe, eriti selle ohvitseridega; osaleb võimalust Suurenda liikme vaseliini seaduseelnõude koostamisel, mis puudutavad kaitsejõudude arengut ning reservohvitsere ja avaldab nende kohta arvamust; korraldab oma liikmete erialast ettevalmistust ja enesetäiendamist; edendab kehakultuuri ja sporti, korraldab võistlusi; arendab seadustega lubatud majandustegevust; korraldab korjandusi ning avalikke, sealhulgas ka tasulisi üritusi; osutab sponsortoetust, teeb annetusi ja kingitusi; teeb selgitustööd, osaleb riigikaitset puudutavates aruteludes ja avaldab arvamust riigikaitse korralduse kohta; korraldab riiklike ja kaitseväe tähtpäevade tähistamist, oma liikmete ja nende pereliikmete seltskondlikku läbikäimist ja vaba aja veetmist.

Ajalugu[ muuda muuda lähteteksti ] Eesti Reservohvitseride Kogu asutasid