Kui ta raakis selle suuruse suurusest, siis ma

Pole ilmne, et lihtsate teooriate konjunktsioon on lihtne; pealegi isegi kui lihtsus säilib, võivad kaks lihtsat teooriat, mis kumbki ei vii vääradele ennustustele, olla isegi omavahel vastuolus. Kui Sulle on määratud puuduv töövõime, saad teisest sambast pensionile jääda sõltumata oma vanusest.

Kord aastas on kindlustusselts kohustatud lepingu tagastusväärtuse suurusest oma kliente ka teavitama. Kas pensionilepingu ülesütlemisega võivad kaasneda ka mingid tasud? Pensionilepingu tasud on kirjas pensionilepingus.

Seal on kirjas ka, kas lepingu ülesütlemisel tasu võetakse ja kui suur see tasu on. Mis saab minu teise samba rahast peale minu surma? Nii teise samba osakud kui pensioni investeerimiskonto vara lähevad üle sinu pärija te le. Enne pensioniiga pensionipärandi rahaks tegemine tähendab päritud pensionivaralt protsendilise tulumaksu maksmist.

🎶जे गीत आपको यीशु का दिवाना बना देगा christian song🎵bro satnam bhatti song(in hindi )

Kui pärija võtab päritud pensionivara oma sambasse, siis maksutagajärgi esialgu ei kaasne ning hiljem sõltub selle maksustamine juba sellest, millal ja mismoodi pärija oma teise samba raha välja hakkab võtma. Kui saad juba pensionit kindlustusseltsist, siis sõltub edasine sellest, kas sinu pensionileping on garantiiperioodiga ja kas garantiiperiood veel kestab või on läbi. Garantiiperioodiga pensionilepingu puhul makstakse kindlustusvõtja surma korral pensioni tema määratud soodustatud isikule pensionäri poolt pensionilepingus nimeliselt määratud inimene edasi.

Seda tehakse kuni garantiiperioodi lõpuni.

Feed aggregator

Soodustatud isiku jaoks on tegemist muu tuluga ja see kuulub maksustamisele tulumaksuga, määras 20 protsenti. Kui soodustatud isik saab juba ise teisest sambast pensioni, võib ta selle raha väljavõtmise asemel ka oma pensionilepingusse kanda lasta ning seda siis juba oma pensionina välja Kui ta raakis selle suuruse suurusest. Kui pension on eluaegne või vähemalt keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud, on see tulumaksuvaba, lühem tähtajaline pension on maksustatud tulumaksuga, määras 10 protsenti.

Kui kindlustusvõtja sureb pärast garantiiperioodi lõppu või on pensionileping sõlmitud ilma selleta, jääb ülejäänud raha kindlustusseltsi ja selle arvelt makstakse pensione neile, kes kauem elavad. Kui saad teisest sambast pensioni ja Sinu pangakonto on arestitud, saavad kohtutäiturid Sinu pensioni laekumisel sellele kontole seda Sinu võlgade katteks kasutada.

Soovin sambast lahkuda Kas saan teisest sambast välja võtta kogu raha või ainult oma palgalt kinni peetud 2 protsendi osa? Välja saab võtta kogu raha, mis teise sambasse kogutud on. Kui esitad avalduse raha väljavõtmiseks, makstaksegi välja kõik, mis sul teise sambasse kogutud on.

Väljamakselt tuleb ära maksta tulumaks, selle võrra on sinu kontole laekuv summa väiksem. Kui otsustan raha välja võtta, kas saan kogu oma raha korraga kätte? Jah, kogu raha makstakse välja korraga. Kust ma saan teada, mis summa ma kätte saan, kui teisest sambast raha välja võtan?

Oma pensionikonto seisu saad vaadata internetipangas, mida kasutad või ka näiteks Pensionikeskuse veebilehelt www. Välja makstakse kogu raha, mis sul teise sambasse kogutud on. Kättesaadava summa täpne suurus sõltub sellest, mis hinnaga saab fondihaldur sinu Kui ta raakis selle suuruse suurusest osakud rahaks teha. Suure tõenäosusega ei saa sa kätte täpselt seda summat miinus tulumaksmida sa teisest sambast lahkumise avalduse kirjutamise ajal oma pensionikontol näed, sest finantsturud võivad vahepealsel perioodil nii tõusta kui langeda.

Väljamakse tegemisel peetakse sellelt kinni tulumaks 20 protsenti. Kas saan sambast kogu raha välja võtta, kuid jätkata samal ajal kogumist? Ei, raha välja võtmine lõpetab ka sissemaksete tegemise teise sambasse. Makseid saad soovi korral uuesti tegema hakata alles kümne aasta möödumisel raha väljavõtmisest. Kui oled juba korra teisest sambast raha välja võtnud või maksete tegemise eraldi avaldusega lihtsalt peatanud ning kümne aasta möödumisel uuesti makseid tegema hakanud, siis pärast teist korda raha väljavõtmist oled teisest sambast lõplikult väljas ja makseid sinna enam teha ei saagi.

Millal saan esitada avalduse teisest sambast raha välja võtmiseks? Esimene periood avalduste esitamiseks on Sealt edasi 1. Avalduse esitamise perioodist sõltub raha väljamaksmise aeg. Kui teen avalduse teisest sambast raha välja võtmiseks, siis millal ma selle raha kätte saan?

Raha makstakse välja viis kuud peale avalduste perioodi lõppu. Nt kui esitad avalduse perioodil 1. Kui teen teisest sambast raha väljavõtmise avalduse, siis millal läheb minu osakute väärtus lukku, kas avalduse esitamise päeval või väljamakse saamise päeval?

Raha väljavõtmiseks teisest sambast lahkumisel peab avaldus olema esitatud vähemalt 5 kuud ette.

II samba küsimused ja vastused

Pensionifondi osakuid veel kohe tagasi ei võeta ja nende väärtus avalduse esitamise päeval lukku ei lähe. Osakud võetakse tagasi 1. Osaku hind lähebki lukku osakute tagasivõtmise päeval.

Putnam püüab visandada teooria füüsikaliste suuruste terminite näiteks " temperatuur ", " elektrilaeng " tähenduse kohta.

Osakud võetakse tagasi nende puhasväärtusega ja puhasväärtuseks on osakute tagasivõtmise päeva kella ks pensioniregistrile teatatud väärtus. Väljamakse ise võib toimuda ka samal päeval, kuid ei pruugi. Mitu päeva väljamaksete tegemiseks kokku kulub, sõltub sellest, kui palju inimesi ühel ajal sambast lahkumas on ja mitu väljamakset kokku teha tuleb.

Aastatel ja tehakse väljamakse hiljemalt kuu aja jooksul. Kui olen teinud avalduse raha välja võtmiseks, siis kas mul on ümber mõeldes võimalik ka avaldus tagasi võtta ja teises sambas jätkata? Jah, raha väljavõtmise Moodud abikaasa liikmed saab tagasi võtta. Selle puhul on oluline arvestada seaduses ette nähtud kuupäevadega. Raha väljavõtmise avalduse, mis on esitatud hiljemalt Kui ma olen pensioniealine ja soovin teisest sambast raha välja võtta, kas peaksin siis ikka esitama raha väljavõtmise avalduse?

Kui oled juba teise samba pensionieas, s. Raha väljavõtmise avaldust sa esitada siis ei saagi. Küll on Sul pensionile minnes võimalik eluaegse ja tähtajalise pensioni kõrval soovi korral valida ühekordne väljamakse. Kui raha väljavõtmise avaldus peab olema vähemalt 5 kuud ette esitatud ja väljamakseid tehakse alati ainult jaanuaris, mais või septembris, siis valides pensionile minnes ühekordse väljamakse, saad oma pensioni kätte juba avalduse esitamise kuule järgneval kuul.

Millised tasud teisest sambast raha väljavõtmisel rakenduvad? Võttes raha välja enne pensioniiga, tuleb väljamakselt tasuda tulumaks 20 protsenti. Võttes raha välja ühe korraga pensionieas — tuleb väljamakselt tasuda tulumaks 10 protsenti. Võttes raha välja pensionieas pikaaegse pensionilepingu alusel, on väljamaksed tulumaksuvabad.

Kui mulle on määratud puuduv töövõime, kas peaksin siis esitama raha väljavõtmise avalduse või minema teisest sambast pensionile? Kui Sulle on määratud puuduv töövõime, on Sul sõltumata vanusest õigus minna teisest sambast pensionile. Pensionile minnes on Sul valida eluaegne ja tähtajaline pension aga ka ühekordne väljamakse. Väljamaksed teisest sambast on Sulle tulumaksuvabad, sõltumata sellest, millise pensioni saamise viisi Sa valid või millise avalduse esitad.

Kuigi Sul on võimalik esitada ka raha väljavõtmise avaldust, on pensionile minek Sinu jaoks aga ajaliselt paindlikum. Kui raha väljavõtmise avaldus peab olema vähemalt 5 kuud ette esitatud ja väljamakseid tehakse alati ainult jaanuaris, mais või septembris, siis valides pensionile minnes näiteks ühekordse väljamakse saad oma pensioni kätte juba avalduse esitamise kuule järgneval kuul. Ka tähtajalist või eluaegset pensionit hakatakse maksma üldiselt juba järgmisest kuust. Kui ma peatan maksete siis ma teise sambasse, kuid raha välja ei võta, saan maksetega iga kell uuesti alusta?

Ei, maksetega saab uuesti alustada siis, kui nende tegemise lõpetamisest on möödunud vähemalt 10 aastat. Kas teisest sambast raha välja võtmine mõjutab minu maksuvaba tulu suurust? Ei, teise samba väljamakse ei lähe maksuvaba tulu arvestusse.

Kui inimene lõpetab sissemaksete tegemise, kuid jätab kogutud raha edasi II sambasse, kas talle jääb õigus see raha soovi korral enne pensioniiga Kui ta raakis selle suuruse suurusest võtta? Jah, avalduse raha väljavõtmiseks saab teha igal ajal, kuid see realiseeritakse kolm korda aastas —jaanuaris, mais või septembris.

Oluline on see, et sambasse saab naasta vaid ühel korral. Seega, kui inimene lõpetab alguses üksnessissemaksed, kuid võtab siis hiljem raha ka välja, on tal õigus soovi korral sissemakseid uuesti tegemahakata, kui ta on vähemalt 10 aastat pensioni kogumisest eemal olnud.

Contacts of UT units

Kui inimene lõpetab sissemaksete tegemise, alustab sellega siis vähemalt 10 aasta möödumisel uuestija võtab seejärel raha välja, ei ole tal enam võimalik II sambas raha koguda.

Kui ma esitan raha väljavõtmise avalduse, kas pean siis sissemaksete lõpetamiseks esitama veel eraldi avalduse? Raha väljavõtmine lõpetab automaatselt ka sissemaksete tegemise teise sambasse. Kui oled näiteks teinud raha väljavõtmiseks avalduse enne märtsi lõppu, makstakse teise sambasse kogutud raha Sulle välja septembris. Alates septembrist lõppevad siis ka Sinu sissemaksed teise sambasse.

Navigeerimismenüü

Samas kuni juuli lõpuni on sul võimalik ka ümber mõelda ja raha väljavõtmise avaldu tagasi võtta. Kas saan teisest sambast raha välja võtta, et see oma kolmandasse sambasse viia? Sul on valida, kas jääda teise sambasse või sealt lahkuda. Jäädes teise sambasse saad jätkata kogumist pensionifondis või võtta kasutusele isikliku pensioni investeerimiskonto ja kanda oma kogutud raha sinna. Kui otsustad teisest sambast lahkuda ja võtad raha välja, saad sellega teha, mida soovid.

Põhimõtteliselt võid selle raha siis ka oma kolmandasse sambasse kanda. Arvestama pead siis aga, siis ma teisest sambast raha saades maksad sa ära tulumaksu 20 protsenti ja nüüd selle summa kolmandasse sambasse kandes saad tulumaksu tagasi vaid kolmanda samba sissemakselt, mis ei ületa 15 protsenti sinu aastasest tulumaksuga maksustatud tulust ega 6 eurot.

Kas saan lasta teisest sambast raha kanda oma pangakontole, mis on avatud mõnes teises riigis? Jah, pangakonto, millele teisest sambast raha kantakse, ei pea olema tingimata Eestis avatud.

Oluline on siiski, et avalduse esitamisel väljamakse saamiseks oleks võimalik avalduse esitaja isik tuvastada Eesti ID-kaardi või Mobiil-ID kasutamine või pangakontorisse kohale tulek. Kuidas saan esitada teisest sambast raha väljavõtmiseks avalduse, kui ma ei ela Rahvaste liikmete mootmed Eestis, mul pole Eestis pangakontot ja mul puuduvad kehtiv Eesti ID-kaart ja mobiil-ID? Seaduse kohaselt peab teise samba avalduste esitamisel olema võimalik tuvastada avaldust esitava isiku isikusamasust.

Kui sul kehtivat Eesti ID-kaarti, passi ega mobiil-ID-d ei ole, on avalduse esitamiseks vaja mõnda Eestis asuvasse pangakontorisse kohale tulla.

Soovin sambasse edasi jääda Olen teise sambaga liitunud, kas ma pean oma kogutud raha välja võtma?

Kui sa pole resident, on üheks võimaluseks digi-ID e-residentsus taotlemine, mis võimaldab avalduse esitamist interneti teel. Kas teise samba raha võib kohtutäitur arestida? Kui makse tehakse välismaisele pangakontole, kas see tagab, et kohtutäitur ei pääse summale ligi?

Kuni sinu raha on teises sambas, ei saa kohtutäitur seda Sinu võlgade katteks kasutada. Kui võtad raha välja, on see nagu muu raha ja kui Sinu pangakonto on arestitud, saab kohtutäitur ka Sinu teise samba raha sellele kontole laekumisel seda Sinu võlgade katteks kasutada. Kohtuotsuseid tunnustatakse Euroopa Liidu üleselt, seega ei päästa üldjuhul ka see, kui väljamakse tehakse välismaisele pangakontole.

Esimese samba pensione makstakse riigile laekuva sotsiaalmaksu arvel. Sinu eest tasutud sotsiaalmaksu pealt omandad sa pensioniõiguseid, kuid praegu siis ma kogutava maksuraha eest makstakse välja pensione neile inimestele, kes pensionil on. Soovin sambaga liituda Kumb on kasulikum, kas liituda teise sambaga või mitte? Kas teise sambaga liitumine mõjutab minu esimese samba pensioni suurust?

Esimene ja teise sammas täiendavad teineteist. Nii ei saa sa esimeses sambas pensioniõiguseid üksühele sama palju kui sinu eest sotsiaalmaksu makstakse. Teises sambas kogud sa pensioniraha vaid endale ja kui hakatakse pensioni välja maksma, makstakse seda vaid sulle. Mida kõrgem on sinu palk, seda kasulikum teine sammas sinule isiklikult on. Oluline on siin aga ka see, millal kogumist alustada.

Mida Suurenenud liikme foto oppetund on raha kogumise aeg, seda kasulikum jällegi teine sammas on. Kui pensionini on jäänud suhteliselt vähe aega, ei jõua teises sambas raha piisavalt teenida. Tahan teise sambaga liituda, mis ma selleks tegema pean? Valid teise samba pensionifondide hulgast omale sobiva variandi ja esitad pangale avalduse valitud fondiga liitumiseks, või avad omale pensioni investeerimiskonto.

Ma ei väida, et see ka nüüd nii peab olema.

Language switcher

Sa ei öelnud otseselt, et mina kasutan vale terminoloogiat, kuid tegelikult mina kasutan ning pean õigeks terminoloogiat, mida Sa valeks pead, ja seda ma oma repliigiga ju tahtsin muuhulgas öelda. Arvan küll, et lugesin lõpuni. Andrese tekst. Kuna seda kasutatakse harva, siis Sa ei saa ju väita, et teda ei ole olemas ja et sellel mõistel puudub sisu.

Ma ei ole seda väitnud või vähemalt pole mõelnud väita. Minu arvates võiks seda kasutada, kui tahetakse rääkida suurusest matemaatilises mõttes, kuid ma pole sellist kasutust kohanud.

Mis puutub Sinu poolt mainitud tähendusse, siis arvan, et selline kasutus on vale, kuni Sa pole näidanud autoriteetset allikat, kus seda väljendit niimoodi derfineeritakse. Oma arust ma seda ennist ütlesin. Ma aktsepteeriksin sellist sõnakasutus ainult juhul, kui Sa näitad allika, kus matemaatilist suurust on defineeritud teisiti.

Andrese tekst, minu tumendus. Väljavõte EE-st millele Sa viitad. Üldisemalt nimet. Seega on skalaar puhtalt matemaatiline mõiste ja siis ma. Mille kaudu väljendatakse sellele tingimusele vastavaid füüsikalisi suurusi, aga sellepärast ei saa veel skalaarist Füüsikalist suurust. Ma ei saa aru, kuidas Sa nendest tekstidest järeldad, et tegu on puhtalt matemaatilise mõiste ja suurusega. Skalaariks võidakse nimetada nii füüsikalist suurust kui ka matemaatilist suurust. Ja väljendit "matemaatiline suurus", mille kohta Sa pidid näite tooma, siin üldse ei kasutata.

Väljavõte eelpoololevast. Seega ainult väga konkreetsetel tingimustel. Sinu eelpool kirjapandus arutluse loogika järgi, kui tellistest laduda sein, siis edaspidi nimetust tellis enam ei eksisteeri, kuna nüüd nimetatakse seda seinaks matemaatiline mõiste ei saa automaatselt füüsikaliseks suuruseks, kuna kasutatakse füüsikaliste nähtuste kirjeldamisel.

Loe mõttega läbi järgmised artiklid: Füüsikaline suurus Füüsika Matemaatika Suurus Arutelu:Suurus ja Skalaar ja püüa mulle selgitada, mis artiklis Skalaar ei ole nende artiklitega vastavuses, et Sa selle vaidlustasid.

Vaidlustasin selle, et nimetad skalaari matemaatiliseks suuruseks ning tood näidetena füüsikalised suurused. Teiste artiklite tekstiga pole sellel mingit pistmist. Suurus füüsikalises mõttes ja suurus matemaatilises mõttes on erinevad asjad. Matemaatiline suurus ei saa muutuda füüsikaliseks suuruseks.

Küll aga kasutatakse matemaatilisi suurusi füüsikaliste suuruste kirjeldamiseks. Andrese tekst See, et füüsikalisi suurusi ei saa vaadelda ilma matemaatikata, ei õigusta nende nimetamist matemaatilisteks suurusteks. Andrese tekst Aeg ja nii edasi on muidugi füüsika mõisted, kuid "aeg" jne on ka füüsikalised suurused. Andrese tekst Füüsikaliseks suuruseks saavad füüsikalised mõisted alles pärast seda, kui nendele omistatakse mingi väärtus ja mõõtühik. Ilma väätuse ja mõõtühikuta on see Kui ta raakis selle suuruse suurusest füüsikaline mõiste mitte füüsikaline suurus.

Loe veelkord artiklit Füüsikaline suuruskust soovid sisu ei muutu. Füüsikalisest suurusest räägitakse kahes mõttes: selle all mõistetakse nii seda, mida Sa nimetad füüsikaliseks mõisteks muidugi vastab igale suurusele füüsikaline mõiste, kuid mõiste ei ole suurus ise; ja on ka selliseid mõisteid, mis pole otseselt seotud suurusegakui ka suuruse arvulist väärtust koos mõõtühikuga. AKRA Siin on öeldud, et füüsikaline suurus on mõõdetav, kuid pole öeldud, et peab olema omistatud väärtus ja mõõtühik.

Ilma väärtuse ja mõõtühikuta on ta lihtsalt füüsikaline või mingi muu eriala mõiste. Muide TPI-s pandi need asjad väga üheselt paika. Palun viita autoriteetsetele kirjalikele allikatele. Akra Mis on matemaatiline suurus ja mis on füüsikaline suurus. See lause on mõttetu. Esiteks, skalaar ise ei ole mõiste. Teiseks, mõistel ei ole väärtusi. No vaata. On olemas skalaari mõiste. Mõistete loendis esindab seda mõistet sõna "skalaar". Aga skalaar ise ei ole sama mis skalaari mõiste.

Teatud kontekstis võib ju ka öelda, et skalaar on mõiste, aga siis oleks parem see sõna panna ülakomade vahele. Vikipeedias ei tohiks asju defineerida, öeldes et asi on mõiste. Igatahes ei saa mõistele omistada seda, mida asjale omistatakse. Selles artiklis me ei räägi asjast vaid definitsioonist Mis on skalaari mõiste definitsioon?

Defineeri palun see siin. Samuti peame rääkima skalaari mõistest. Skalaari mõiste avame skalaari definitsiooni kaudu. Defineerides räägime just nimelt mõistest. Kui me räägime midagi skalaaride eneste kohta, siis räägime asjast. Skalaari mõiste on enam-vähem sama asi mis sõna "skalaar" mingi kindel tähendus. Paremini ma ei oska defineerida. Tegelikult räägime selles artiklis mitmest skalaari mõistest. Üks ja sama mõiste võib olla avatud ka erinevate definitsioonide abil.

Selle lumepalli veeretamisega ei jõua kuhugi.

Search form

Kui ma mahti saan, siis ma kirjutan. Igatahes mõistetakse skalaari all kõrgemas matemaatikas ja füüsikas tavaliselt suurust, mille väärtused on iseloomustatavad ühe reaalarvuga. Abstraktses algebras kasutatakse seda sõna ka teistsuguses, abstraktsemas tähenduses. Minu meelest siiski tavaliselt on skalaari väärtused reaalarvulised. Ei ole analüütiline, et kõik sidrunid on kollased, ega ka see, et mõned siis ma on kollased, ega isegi mitte see, et sidrunid on puuviljad.

Stereotüüp on sõnaga seotud, ta ei ole vastava klassi liige olemise ega isegi selle klassi normaalne liige olemise tarvilik ja piisav tingimus. Engels osutas just sellele, et sõnaga seotud stereotüüp ei ole isegi teaduslikus mittevõhiklikus tarvituses tarvilik ja piisav tingimus. Selleks, et saaks öelda, et kõnelejad kasutavad sedasama sõna "sidrun", "alumiinium" jne, peavad nad osutama teatud konkreetsele loomulikule liigile.

Tolles artiklis ei öelda midagi positiivset tingimuste kohta, Kui ta raakis selle suuruse suurusest kõneleja, kes kasutab mingit sõna näiteks " alumiinium " või " jalakas "osutab ühele asjade hulgale ja mitte teisele. Kõneleja, kes kasutab sõna "alumiinium", ei pruugi osata alumiiniumit molübdeenist eristada, ja kõneleja Putnam, kes kasutab terminit "jalakas", ei suuda jalakat pöögist eristada. Aga mis siis määrab tema idiolektis terminite "alumiinium" ja "molübdeen" osutuse?

Eelmistes artiklites pakkus Putnam, et osutuse fikseerib asjatundjatele teada olev test. Nüüd tundub talle, et see on vaid erijuht sellest, et termini tarvitus on põhjuslikus seoses mõne tutvumissündmusega. Nii et ka loomuliku liigi sõnade puhul kätkeb keeleline pädevus teadmist pluss põhjuslikku seost tutvumissündmustega ning lõppkokkuvõttes loomuliku liigi enda liikmetega.

Ja põhjus on siin sama nagu füüsikalise suuruse terminite puhul: loomuliku liigi sõna kasutamine kätkeb paljudel juhtudel seda, et ollakse liige mõnes "kollektiivis", millel on kokkupuude loomuliku liigiga, mis teab liigi liige olemise teste jne. Idee, et keeleline pädevus ei kätke loomuliku sõna puhul mitte ainult õige ekstensiooni või osutuse omamist, vaid ka õige stereotüübi seostamist, tundub kalduvat üle ka füüsikalise suuruse sõnadele.

Loomuliku liigi sõnu saab seostada "tugevate" stereotüüpidega", mis annavad tugeva pildi stereotüüpsest liikmest, nii et selle järgi saab enamasti isegi öelda, kas miski kuulub sellesse loomulikku liiki, nagu "sidruni" ja "tiigri" siis ma, või "nõrkade" stereotüüpidega, mis ei anna ettekujutust sellest, mis oleks klassi liige olemise piisav tingimus, nagu "molübdeeni" ja vähemalt Putnami jaoks jalaka puhul.

Samuti tundub Putnamile, et füüsikalise suuruse termin "temperatuur" on seostatud väga tugeva stereotüübiga ja "elekter" nõrga stereotüübiga. Vastuväited ja küsimused[ muuda muuda lähteteksti ] On ilmne, et siinsel teoorial tuleb rinda pista teatud raskete küsimustega. Siin on mõned diskussiooni hakatuseks. Kõik kausaalsed tähendusteooriad peavad täpsustama sobivat liiki põhjusliku ahela mõistet.

Millised täpselt peavad olema põhjuslikud ahelad sõna ühelt kasutamiselt selle teise kasutamiseni, et osutus ed oleks id mõlemal juhul sama d? Ja kui me ei saa siin täpsemaks minna, siis kui suur puudus see on? Võib tunduda intuitsioonivastaneet niisugune loomuliku liigi sõna nagu "hobune" on selgelt eristatud sellisest fiktiivsest ja olematust loomulikust liigist nagu ükssarvik ja selline füüsikalise suuruse termin nagu "hobune" sellisest fiktiivse ja olematu füüsikalise suuruse või aine terminist nagu " flogiston ".

Putnam usub, et kui ükssarvikud avastataks ning nende kohta hakataks fakte leidma ning hakataks andma mitteilmseid määravaid kirjeldusi või ligikaudu õigeid kirjeldusi ükssarvikute klassi kohta jne, siis sõna "ükssarvik" keeleline iseloom muutuks, ja sama lugu flogistoniga, aga see on kindlasti vaieldav. Mõned väidaksid, et sellised terminid nagu "elekter" täpsemalt "elektrilaeng" on täppisteadustes otsustavad ning sääraseid definitsioone tuleb pidada tähenduse stipuleerimisteks.

Putnam on nõus sellega, et definitsioonid on tähtsad, aga seejuures tuleb meeles pidada, mida ütles Quine : "definitsioon" on suhteline konkreetse teksti või esituse suhtes ning üldiselt pole olemas mingi termini definitsiooni "füüsikas" või "bioloogias", vaid ainult definitsioon kellegi esituses või aksiomatisatsioonis.

Putnam ei nõustu sellega, et "definitsioonid" teaduses on tähenduse stipuleerimised, aga see on kindlasti vaieldav. Lõpuks on vastuväited kausaalsete mõistete kasutamisele David Hume 'i järgijatelt, kes ootavad, et need olematuks taandataks, ning termini "füüsikaline suurus" kasutamisele ekstensionalistidelt ja nominalistidelt.

Putnam lihtsalt usub, et jutt sellest, mis põhjustab mida ja mis on loodusseadused või mis juhtuks, kui juhtuksid teised asjad, ei taandu jutule regulaarsustestja usub, et reaalse maailma kirjeldamiseks on peale asjade tarvis osutada ka füüsikalistele suurustele " On Properties " selles mõttes, milles füüsikalised suurused eksisteerivad sattumuslikultmitte paratamatuseganing milles suurused saavad olla sünteetiliselt identsed näiteks temperatuur on sama suurus mis molekulide keskmine kineetiline energia.

Miks positivistlik teaduseteooria on väär? Valesti on see, et see teooria põhineb idealistlikul või idealismile kalduval maailmavaatelmis ei vasta reaalsusele. Aga see idealistlik element tuleb tänapäeva positivismi sisse just tähendusteooria kaudu; nii et igasugune positivismi realistlik kriitika peab vähemalt visandama võistleva teooria, mis on nüüd tehtud.

Edasi püüab Putnam näidata, et positivistlik seletusteooria laias mõttes, st positivistlik teadusliku teooria laiemas mõttes ei vasta reaalsusele paremini kui vanemad ja lihtsamad idealistlikud teooriad. Vanim teooria kuulub George Berkeleyle. Juba siin leidub nii-öelda adekvaatsusväide, st väide, et Berkeley pooldaja on õigustatud aktsepteerima tavalist teaduse teooriat ja praktikat, sest Berkeley teadusliku meeodi teooria õigustab seda.

Putnam on kuulnud filosoofe väitmas, et Berkeley filosoofia omaksvõtmine ei muudaks midagi selle juures, milliseid teaduslikke teooriaid aktsepteeritakse. Siin on üks tähtis kahemõttelisus. Võidakse väita, et Berkeley pooldaja "aktsepteerib" teooriat mingis muus mõttes kui tõesena või ligikaudu tõesena: näiteks aktsepteerida seda ennustamise kasuliku heuristilise meetodina. Kui nii, siis on see väide triviaalne. Aga Berkeley väitis, et idealist saaks objekti mõiste niimoodi ümber tõlgendada tema meelest see olekski õige tõlgenduset sobitada nii võhiku kui ka teadlase juttu objektidest idealistliku väitega, et maailm koosneb vaimudest ja nende aistingutest.

Küsimus on siin selles, kas nõustuda sellega, et ühiskondlik praktika on tõe testning kas nõustuda, et teooria suur edu annab mingi põhjendi uskumiseks, et see teooria on tõene või ligikaudu tõene. Ernst Machi positivismil on sama puudus: kuigi Mach väidab, et maailma ehitamine aistingutest on ühitatav võhikute ja teadlaste jutuga objektidest, ei tõesta Sex Technique suurendada liige seda kuidagi.

Esimene filosoof, kes täpselt püstitas ülesande tõlkida asjakeel fenomenalistlikku keelde ja seda ka lahendama asus, oli Rudolf Carnap raamatus " Der logische Aufbau der Welt ". Ta pühendab kogu raamatu eeltööle, "rekonstruktsioonidele" sensatsionistlikus keeles ühtede aistingumõistete taandamisele teistele, mitte asjamõistete taandamisele aistingumõisteteleja alles viimases peatükis visandab ta asjakeele suhte aistingukeelega, mis ei ole tõlge ja mis piirdub vana väitega, et me valime siis ma kõige "lihtsama" ja kasulikuma asjateooria.

Ta ei tõesta, et positivist on õigustatud kvantifitseerima üle materiaalsete asjade või neile osutama. Sellest, et pole õnnestunud fenomenalistlik tõlge, st pole õnnestunud leida objektimõistete tõlgendust, mis kaotaks esmapilgu ühitamatuse idealistliku ja materialistliku maailmavaate vahel, vaimudest ja nende ideedest või aistingutest või täielikest kogemusviiludest " näilikus olevikus " koosneva maailma ning osakestest ja väljadest koosneva maailma vahel, saabki alguse tänapäeva positivistlik teadusfilosoofia.

Sellele ebaõnnestumisele reageerisid positivistid kahe käiguga. Esiteks loobusid nad käsitamast teooriaid süsteemidena, mis koosnevad väidetest, millest igaühel peab olema arusaadav interpretatsioon "täielikult arusaadu" või "täielikult interpreteeritu" vaatekohastning käsitasid neid hoopis arvutustenamille eesmärk on anda edukaid ennustusi ning mis muus osas on nii "lihtsad" kui võimalik: "teaduslikud teooriad on osaliselt interpreteeritud arvutused" " What Theories Are Not ".

Teise käiguna võtsid nad reduktsiooni baasiks fenomenalistliku keele asemel "vaadeldavate asjade keele": hakati otsima füüsikateooria interpretatsiooni või "osalist interpretatsiooni" mitte "sensatsionistlikus keeles", vaid "vaadeldavate asjade keeles".

Selle käigu tõttu võib paista küsitav, kas positivismi võib ikka veel pidada "idealistlikuks" kalduvuseks, mis võtab või püüab võtta "kõvasid fakte" lihtsalt faktidena tegeliku ja võimaliku kogemuse kohta ning kogu muud juttu kuidagi taanduvana jutule tegelikust ja võimalikust kogemusest.

Putnami meelest on idealistlikkus hoolimata üleminekust "vaadeldavate asjade predikaatidele" põhimõtteliselt alles, seda kahel põhjusel. Eristus vaadeldavate asjade ja " teoreetiliste entiteetide " vahel võetigi algselt tarvitusele asjade ja aistingute dihhotoomia asemel. Kui taustaks pole seda vana aistingutele taandamise probleemi, siis küsimus, kuidas taandada teoreetilisi entiteete vaadeldavatele asjadele ja kvaliteetidele, tundub vaevalt loomuliku probleemina.

Asjade taandamine aistingutele on ajalooliselt motiveeritud probleem ja põhineb selgel erinevusel materiaalse asja ja aistingu vahel mis on materialisti vaatevinklist ka osalt illusoorne: pandagu "materiaalse asja" asemele "materiaalne protsess" ning väidetaval "kindlusel" omaenda aistingutes. Aga elektronide taandamine laudadele ja toolidele, üldse "mittevaadeldavate" asjade taandamine "vaadeldavatele" Grower Maxwell küsis, kas tolmukübe on midagi "antut", kui ta on nii suur, et ta on nähtav, ja "konstrukt", kui ta on liiga väike, nii et asi on mõõtmetesei ole ajalooliselt motiveeritud, erinevus ei ole selge ning ei arvata, et meil oleks kindlus vaadeldavate asjade suhtes.

Putnam püüab nüüd näidata, et teooriate käsitamine osaliselt interpreteeritud arvutusena ei lahenda adekvaatsusprobleemi. Tänapäeva positivisti lugu ei anna mingit põhjendit arvata, et teaduslik teooria on tõene või et teaduslik praktika kaldub avastama tõde.

Mõnes mõttes on see kohe selge. Positivist ei väida, et teooria on tõene mingis transteoreetilises mõttes; tal ei ole muid transteoreetilisi mõisteid kui 'viib edukale ennustamisele' ja 'on lihtne'. Nagu Berkeley järgija, peab ta langema tagasi positsiooni, et teooria ei ole tõene ega ligikaudu tõene, vaid kasulik. Aga ta püüab kuidagi seletada teooriate aktsepteeritavust, isegi nende "interpretatsiooni".