Vaata liikmeid meestel ja selle suurust

Kohtunik signaliseerib isiklikku viga parema tõstetud rusikaga, vasakuga osutab vea sooritanule Kahepoolne viga ehk nn topeltviga vilistatakse siis, kui mängijad teevad samaaegselt üksteisele isikliku vea. Kõige suurem oli sissetulek 25—aastaste vanusegrupis: meestel eurot ja naistel eurot. Üks punkt antakse vabavisetest. Kokku oli selliseid inimesi 30 ehk teisisõnu oli nende leibkonna koosseisu arvestav kuu sissetulek väiksem kui eurot. Ees- ja tagaala lahutab keskjoon.

Euroopa Parlamendi tellitud sotsiaaldemograafilises analüüsis vaadeldakse Eurobaromeetri uuringute EB 68, EB 69 ja EB 70 üldiseid tulemusi sügis kuni sügis Eurobaromeetri kiiruuringus, mis korraldati Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni palvel, keskenduti eelkõige naissoost valijaskonnale Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemograafiline analüüs: Euroopa naiste hoiakud ja arvamused Statistika tööhõive, töötuse ja aastatulu suuruse valdkonnas räägib enda eest.

See, et märkimisväärne osa naistest suhtub globaliseerumisse oluliselt reserveeritumalt ja toetab eurot vähem, ei tule üllatusena.

Vaata liikmeid meestel ja selle suurust

Naised tunnevad, et neid on meestega võrreldes vähem kuulda võetud, ja neil on EList vähem positiivne ettekujutus. Samasugust erinevust võib täheldada seisukohtade puhul ELi liikmeks olemise kohta.

Vaata liikmeid meestel ja selle suurust

Naised soovivad, et Euroopa Parlament seaks esmatähtsale kohale tarbijakaitse ja rahvatervise. Nad peavad tööpuuduse probleemi peamiseks kampaaniateemaks ja soovivad selle käsitlemist, samas kui mehed seavad esmatähtsale kohale arutelu majanduskriisi üle.

Lõpuks selgub seoses

Vaata liikmeid meestel ja selle suurust