Pohimotteliselt see, mida liige

Aga milliseid lauseid? Minule absoluutselt ei meeldi, kui inimesed satuvad Toompeale ja muud maailma ei näe.

Tavaliste nimisõnade tähendus[ muuda muuda lähteteksti ] Üldnimesid on mitmesuguseid. Mõnele, nagu "poissmees", saab anda eksplitsiitse definitsiooni 'mees, kes pole kunagi abiellunud'aga valdavale enamikule seda anda ei saa.

Kuidas suurendada seadme liiget Suuruse liikme munad

Mõned üldnimed on tuletatud tegusõnadest "õpetaja". Filosoofiliselt ja keeleteaduslikult tähtsa klassi moodustavad loomulike liikidega seotud üldnimed loomuliku liigi sõnad ehk loomuliku liigi terminid.

Loomulikud liigid on klassid, millel meie meelest on seletuslik tähtsus. Loomulike liikide normaalseid eristavaid tunnuseid hoiavad koos või isegi seletavad süvamehhanismid. Loomuliku liigi sõnad on näiteks " kuld ", " sidrun ", " tiiger " ja " hape ".

Null space and column space basis - Vectors and spaces - Linear Algebra - Khan Academy

Putnam väidab, et 1 traditsioonilised tähendusteooriad võltsivad niisuguste sõnade omadusi, 2 Rudolf Carnap ja teised loogikud piirduvad põhiliselt nende teooriate formaliseerimisega ning 3 ka Jerrold Katzi ja tema kaastööliste semantikateooriates on traditsiooniliste teooriate puudused alles.

Traditsioonilise vaate järgi esitab sõna "sidrun" tähenduse omaduste konjunktsioon. Iga omaduse puhul on Pohimotteliselt see, et sidrunil on see omadus, analüütiline tõde. Ja ka väide, et iga asi, millel on kõik need omadused, on sidrun, on analüütiline tõde.

Liige mootmed kuni palju kasvab Suurenda lupsmise liige

Aga "sidruni" puhul kehtib see tegelikult ainult juhul, kui meil mida liige üksainus analüüsimatu omadus olla sidrun. Millegi paigutamine loomuliku liigi alla ei ole lihtsalt sellele omaduste konjunktsiooni omistamine.

Meeste liikme suuruse hoone Foto reaalsest liikme suurenemisest

Sidrunit ei saa defineerida kui seda, millel on kollane värvus, hapu maitse jne. Kõige ilmsem raskus on see, et loomulikul liigil võib olla normist hälbivaid liikmeid. Ka roheline sidrun on sidrun, isegi kui ta ei muutugi kunagi kollaseks.

Ainult normaalsed sidrunid on kollased, hapud jne. Selle raskuse vältimiseks katsetame järgmist definitsiooni: sidrun on definitsiooni järgi see, mis kuulub loomulikku liiki, mille normaalsed liikmed on kollase koorega, hapu maitsega jne.

Is Semantics Possible?

Ent jätame need probleemid praegu kõrvale ja keskendume loomuliku liigi ja normaalse liikme mõistele. Loomuliku liigi termin etendab erilist laadi osa.

Sex hiiglane liikme suurus Mida arst liikme suurendada

Kui ma nimetan midagi sidruniks, siis ma annan märku, et sel on tõenäoliselt teatud tunnused kollane koor jne ; ja annan märku ka sellest, et kui asjal need tunnused on, siis tõenäoliselt tuleb neid seletada mingi "olemusliku loomusega", mis on kõigile loomuliku klassi liikmetele ühine. Mis see olemuslik loomus on, see ei selgu keeleanalüüsistvaid teaduslikust teooriast.

Kapsli liikme suurenemine Tavaline liikme suurus pustitamisel

Tänapäeval me ütleksime, et see on teatud kromosoomistruktuur. Nüüd on ahvatlus öelda, et loomuliku liigi termin on lihtsalt termin, mis etendab teatud osa teaduslikus või teaduse-eelses teoorias, laias laastus nimelt viitab "olemuslikele tunnustele" või "mehhanismidele" ilmsete "eristavate tunnuste" taga.

Aga see jääbki tõenäoliselt ähmaseks, nii nagu ka teooria ja seletuse mõiste, mida ei õnnestu kiiresti ja lõplikult analüüsida. Isegi kui me saaksime loomuliku liigi ehk loomuliku klassi näiteks klassina, mis on mõnes hästi kinnitatud teoorias niisugust ja niisugust metodoloogilist osa etendava termini ekstensioonsiis see definitsioon sisaldaks vähemalt osaliselt mingit teooriat maailma kohta.

Objektitüübid, andmete ettevalmistamine ja importimine; paketid

See, et loomulikud liigid etendavad teooriates teatud laadi rolli, ei ole analüütiline ; seda, mis loomulikke klasse reaalselt eristab, ei saa kindlaks teha tähenduse analüüsiga, vaid Pohimotteliselt see on kõrgetasemelist ja väga abstraktset teaduslikku uurimist. See, et pakutud sidruni definitsioon sisaldab termineid, mida ei õnnestu defineerida, ei ole siiski fataalne vastuväide.

Kuidas toesti liikme suurendada ilma pettuseta Kuidas suurendada Ros peenist

Kui see on tõsi varsti selgub, et seegi on suur ülelihtsustussiis traditsiooniline arusaam üldterminite jõust on ekslik. Definitsioon ütleb, et sidrun kuulub loomulikku liiki, mille normaalsetel liikmetel on teatud omadused; sellega pole öeldud, et sidrunil on paratamatult need omadused.

Pole analüütilisi tõdesid kujuga "igal sidrunil on omadus P". Traditsiooniline teooria üldistas kõigile üldterminitele teooria, mis kehtib " ühe kriteeriumiga mõistete " näiteks ' poissmees ' kohta. Kui toodud definitsioon on õige, siis teadmisest, millised omadused asjal on, ei piisa algoritmiliseks määramiseks, kas see asi on sidrun.

Isegi kui Pohimotteliselt see on selle puuvilja kromosoomiomaduste kirjeldus näiteks osakestefüüsika keeles, siis ma ei pruugi osata öelda, kas see on sidrun, sest 1 mul ei ole teooriat, mille järgi need füüsikalised ja keemilised tunnused on kromosoomidega seotud ehituslikud tunnused võib-olla mul ei ole kromosoomi mõistetkija 2 ma ei pruugi olla avastanud, et kromosoomide ehitus on sidrunite olemuslik omadus.

Tähendus ei määra ekstensiooniselles mõttes et kui on antud tähendus ja asja kõigi omaduste nimekiri, siis saaks lihtsalt maha lugeda, kas see asi on sidrun.

Kuidas saavad Amazon Prime'i liikmed põhimõtteliselt tasuta tooteid hankida

See võib sõltuda sellest, mis on 'loomulike liikide' parim mõisteskeemparim teooria. See on üks põhjus, miks fenomenalistlikud tõlkeskeemid läbi kukuvad.

Neid järelmeid peab Putnam õigeteks, isegi kui definitsioon ise Pohimotteliselt see ülelihtsustus. Kas on paratamatu tõdeet meie arusaama järgi "normaalsed" hapud ja kollased sidrunid on reaalselt oma liigi normaalsed liikmed? Kas on loogiliselt võimatuLiikme suurendamise kirjeldus me peame reaalselt väga ebatüüpilisi näiteks haigeid sidruneid normaalseteks?

Ülaltoodud definitsiooni järgi kui ei ole loomulikku liiki, mille normaalsed liikmed on kollased, hapud jne, siis isegi need hapud kollased paksu koorega sidrunid, millest ma teen jooki, ei ole rangelt võttes sidrunid. Aga see on absurdne. On selge, et need on sidrunid, kuigi pole analüütiline, et need on normaalsed sidrunid.

  • Kuidas suurendada liiget 11 aastat
  • Oleme juba uurinud vektoreid ja mingil määral tutvunud ka teiste objektitüüpidega.
  • Marju Lauristin Foto: Rauno Volmar Sotsiaaldemokraatliku erakonna raudvara Marju Lauristin lausus, et tema põhimõtteliselt ei oleks selle vastu, kui riigikogu liikmed oleksid ka kohalikes volikogudes.
  • Kuidas saavad Amazon Prime'i liikmed põhimõtteliselt tasuta tooteid hankida Kuidas saavad Amazon Prime'i liikmed põhimõtteliselt tasuta tooteid hankida Amazon pakub mitmesuguseid piiratud aja jooksul saadaval olevaid proovikaste ainult teie Prime'i kontoga.

Ja kui sidrunite värv muutuks näiteks kui atmosfääri satuks gaas, mis reageerib sidrunite pigmendigasiis me ei ütleks, et sidruneid enam ei ole, kuigi enam ei oleks seda loomulikku liiki, mille normaalsed liikmed on kollased ja teiste sidruni tunnustega.

Nii et see definitsioon on selles suhtes õige, et see, mille kohta ta ütleb, et see ei ole analüütiline, tõesti ei ole analüütiline, ja selles suhtes ebaõige, et see, mis oleks analüütiline, kui ta oleks õige, ei ole analüütiline.

Me mida liige loomuliku liigi Pohimotteliselt see loogika võrreldes omaduste konjunktsiooni mudeliga vabamaks, kuid see pole veel piisavalt vaba. Vaatlesime äsja kaht juhtumit: 1 selle loomuliku liigi normaalsed liikmed ei pruugi tegelikul olla need, mis meie Pohimotteliselt see on normaalsed; 2 loomuliku liigi tunnused võivad võib-olla tingimuste muutumise tõttu muutuda, ilma et "olemus" nii palju muutuks, et me sõnast loobud tahaksime.

Esimesel juhtumil normaalsed sidrunid on sinised, aga me pole normaalseid sidruneid näinud on meie teooria loomuliku liigi kohta väär, aga vähemalt on olemas loomulik liik, mille kohta meil on väär teooria, ja sellepärast me võime terminit ikka veel kasutada.

Teisel juhtumil meie teooria vähemalt oli kunagi tõene, kuid ta ei ole enam tõene, kuigi mida liige liik on alles, ja sellepärast me võime terminit ikka veel kasutada.

Teeme nüüd definitsiooni ümber: X on sidrun definitsiooni järgi siis ja ainult siis, kui X kuulub loomulikku liiki, mille Isegi kui jätta kõrvale, et see "definitsioon" on pisut hullumeelne sellest mitte hoolimine on filosoofias liigagi tavalineta ikkagi ei tööta.

Oletame, et iidsel ajal sidruneid ei tuntud, küll aga tunti ebatüüpilisi apelsine, mis aga olid koore, värvuse jne omaduste poolest sidrunitest eristamatud ainult bioloog saaks aru, et need on apelsinidning tollal peeti neid normaalseteks apelsinideks. Siis oleks definitsiooni järgi kõik praegused apelsinid sidrunid.

Selle asemel et süsteemi loovate filosoofide kombel definitsiooni veel keerulisemaks teha, vaatame, mis valesti läks.