Naita harjutusi Zoom liige. Navigeerimine

Näiteks kui moodustada korpuse sõnapaaride sagedusloend, siis ilmselt oleks selles üsna kõrgel kohal sõnapaar ja ei, mis tegelikult ei ole püsiühend. Eesmärk osalejate tasandil Programmi osalejad mõistavad oma rolli õppimise juhina ning omavad teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis on vajalikud tõhusaks koolijuhtimiseks. Anna oma jutule erinevat emotsiooni ja ära räägi monotoonselt.

Naita harjutusi Zoom liige

Kuidas innustada ja juhtida meeskonnas erinevaid inimtüüpe? Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Naita harjutusi Zoom liige

Inimeste ootused on tihti väga erinevad ning neid käivitavad ja pidurdavad täiesti erinevad asjad. Juhtimispsühholoogias ei kehti reegel, et juhi nii, nagu sa tahaksid, Abstinents liikme suurendamiseks sind juhitakse.

Pigem peetakse seda üheks kõige suuremaks veaks. Juhi jaoks on oluline väljakutse valida iga töötaja puhul õige lähenemine ja hoiduda suhtlemisvigadest.

Esinedes kasuta kõiki kuulajate meeli Janek 4.

Koolituse eesmärk on õppida tundma meeskonnas töötavaid inimtüüpe ning seda, kuidas neid innustada ja juhtida. Sihtgrupp Koolitusele on oodatud juhid, kelle põhifookus on inimeste töö koordineerimine. Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimusest: Kas Sinu töönädalast moodustab enam kui pool töö inimestega?

Naita harjutusi Zoom liige

Oled tundnud, et Sa ei saa aru, miks mõni töötaja nii käitub või reageerib? Sul on vahel tunne, et mõne töötaja puhul jooksed nagu peaga vastu seina? Oled kogenud, et mõne töötajaga on Sul oluliselt keerulisem suhelda kui mõne teisega?

Naita harjutusi Zoom liige

Kas Sinu jaoks on väljakutse värbamisel või uue ametikoha pakkumisel teha õigeid valikuid? Kas Sa tahad rohkem teada, kuidas Sa juhina eri inimtüüpidele mõjud? Koolituse tulemusena osaleja Oskab ära tunda erinevaid inimtüüpe oma meeskonnas; Loob oma meeskonna ja enda inimtüüpide kaardi; Saab paremini aru oma juhtimisstiilist ja selle mõjust erinevatele inimtüüpidele; Oskab inimtüübist lähtuvalt ülesandeid jagada, tunnustada, tagasisidet anda ning konflikte lahendada; Oskab teadlikult suunata oma käitumist juhina nii, et kõik meeskonna liikmed tunneksid end turvaliselt ja motiveerituna; Oskab kasutab teadmisi erinevatest inimtüüpidest personali valikul, karjääri planeerimisel ja tööülesannete jagamisel.

Koolituse läbiviimise põhimõtted Koolituse käigus koostab iga osaleja enda ja oma meeskonna inimtüüpide kaardi. Uute oskuste kinnistamiseks lahendatakse erinevaid ülesandeid, juhtumi analüüse ning mitu lõbusat testi. Täiskasvanud inimene õpib praktilise kogemuse abil, seetõttu on koolituse oluline osa igapäevase juhtimisega seotud ülesannetel ja harjutustel.

Naita harjutusi Zoom liige

Koolituse tulemusena saab Naita harjutusi Zoom liige töövihiku, mis on otseselt tema meeskonna põhine ning aitab edaspidi õpitut meelde tuletada. Kasutatakse palju lugusid ja näiteid, kuidas eri inimtüübid meeskonnas käituvad. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Naita harjutusi Zoom liige

Maht: 8 akadeemilist tundi.