X 10 liige. Broneerimisjuhend Liikmele ja 10x kaardi omanikule

Paremalt rippmenüüst võid valida välja ka kindla treeneri või sobiva nädala 4 nädalat ette. Broneerida saab väljakuaega E-R kl - ja L,P kl Anna administraatorile teada oma nimi, treeningu nimi, kuhu soovid minna või mida tühistada, kuupäev ja kellaaeg. Ära unusta, et kui Sa ei ole broneeritud treeningule ilmunud jätnud tühistamata viiel korral, saad automaatse broneerimiskeelu - kaotad õiguse broneerida neljaks järgnevaks nädalaks ette. Vali menüüst Broneerimine ja selle alt Rühmatreeningud.

X-teega liitumine ja selle liikmesus 1 X-teega liitumiseks esitab taotleja keskusele taotluse.

Liikme suurus ja koeratoug

Liitumiskokkuleppes fikseeritakse poolte õigused, kohustused ja vastutus. X-teega liitumisest keeldumine Keskusel on õigus jätta X-teega liitumise taotlus rahuldamata, kui: 1 taotlejal puudub unikaalne tunnus, millele on võimalik väljastada keskuse veebilehel avalikustatud nõuetele vastavat e-templi sertifikaati; 2 taotleja ei ole keskuse nõudmisel esitanud esindusõiguse tuvastamiseks vajalikke dokumente või taotluse esitajal puudub esindusõigus taotluse esitamiseks; 3 taotleja esitatud andmed ei ole tõesed; 4 taotleja või tema infosüsteem ei vasta käesolevas määruses esitatud muudele nõuetele või X-tee toimimise põhimõtetele.

Turvalise ja standardiseeritud andmevahetuse tagamise elemendid Turvaline ja standardiseeritud andmevahetus X-teel on tagatud kõigi järgmiste tingimuste täitmisel: 1 turvalise andmevahetuskanali loomise kaudu vastavalt §-le 8; 2 e-templiga andmevahetuse tervikluse tagamise kaudu vastavalt §-le 9; 3 alamsüsteemi defineerimise kaudu vastavalt §-le 10; 4 ühtlustatud andmeteenuse osutamise nõuete kaudu vastavalt X 10 liige 11; 5 andmeteenuse kasutaja kindlaksmääramisel andmeteenuse kasutamise kokkuleppe ja pääsuõiguse andmise kaudu vastavalt X 10 liige Turvalise andmevahetuskanali loomine 1 X-tee liige peab X-tee turvalise andmevahetuskanali loomise võimaldamiseks paigaldama turvaserveri tarkvara infosüsteemi ning registreerima keskuses turvaserveri autentimissertifikaadi, mis peab vastama keskuse veebilehel avaldatud nõuetele.

Naita liikme laienemise harjutust