Voite Zelini liige.

Me toetame naiste täieõiguslikkust ühiskonnas ja majanduses. Ent see tulevik on ohus. Me peame kiiresti lõpetama tööstusliku tootmise, kus loomade heaolu tase on kohutav ja toimub intensiivne antibiootikumide kasutamine. Kui tahame tervislikke kohalikke puu- ja juurvilju, peame mesilasi hoidma ja kaitsma. Euroopa ühendamisega on kontinent vabastatud sajandeid kestnud vaenu- ja sõjategevusest.

Euroopa ühendamisega on kontinent vabastatud sajandeid kestnud vaenu- ja sõjategevusest.

1990. aasta Sloveenia parlamendivalimised

See on andnud tõuke diktatuuride ja autoritaarsete režiimide kukutamiseks. See on teinud võimalikuks liikmesriikide majanduse ülesehitamise sotsiaalse õigluse vaimus ning meist on saanud keskkonnasäästlikkuse valdkonnas teerajajad. Liidu iga laienemine on rikastanud meie kultuuri ja võimaldanud meil üksteist tundma õppidamuutes meid kõiki osaks ühest ja samast väljakutseid pakkuvast projektist.

Ei ole kahtlust, et Euroopa Liidu ülesehitamine on olnud ajalooline saavutus. Euroopa seisab teelahkmel Meie, rohelised, usume, et Euroopa on meie ühine kodu ja tulevik. Ent see tulevik on ohus.

Kui tahame Euroopa Liidu saavutatut säilitada ja edendada, on just praegu õige aeg Euroopa Liidu põhjalikuks poliitiliseks ümberkorraldamiseks ja demokraatlikuks uuendamiseks. Meie ühise tuleviku kaitsmiseks tahame Euroopat muuta, tehes seda tugevamaks.

 1. ÜHINE MANIFEST | European Greens
 2. Kuidas suurendada peenist koos fotodega enne ja parast
 3. Я полагала, что у тебя хватает своих дел.
 4. В одном кадре промелькнула Кэти.
 5. Twitteris on loodud ligi 50 Islamiriiki toetavat kontot | Välismaa | ERR
 6. Наверное, я упала в обморок".
 7. Parimad hotellid ja peatuspaigad sihtkoha Zelin Mrzlovodički, Horvaatia läheduses

Seisame suurema solidaarsuse, jätkusuutlikkuse ja õigluse eest. Kui jätame ruumi populismile, natsionalismile või majanduslikule šovinismile, ei jää ega saa ükski Euroopa regioon, riik ega osa üksinda jõukaks ja edukaks. Globaliseerunud maailmas on meil ainult ühiselt tegutsedes võimalus ületada meie ees seisvad hirmuäratavad sotsiaalsed, keskkondlikud, majanduslikud ja julgeolekualased proovikivid.

Me vajame õiglast majanduskoostööd, mille raames arvestatakse meie ökoloogiliste eesmärkidega. Me vajame solidaarsust nii rahvaste sees kui ka vahel. Me vajame tugevat demokraatiat. Me peame ise elama vastavalt oma väärtushinnangutele, kaitstes vabadust ja õigusi nii riigisisesel kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kriis tekitab ärevust ja viha — meie tahame luua lootust Voite Zelini liige turvatunnet Neoliberaalne piirangute Voite Zelini liige on loonud üksnes lühiajalist kasumit jahtivad finantsturud, mis on põhjustanud ka neid tänaseni mõjutava üleilmse finantskriisi.

See kriis on seadnud ohtu või hävitanud paljud sotsiaalsed, demokraatlikud ja majanduslikud saavutused ning selle tagajärjel ohustab Euroopa Liidu kontseptsiooni kasvav frustratsioon, hirm ja koguni viha.

Kasinuseravim, mida on nüüdseks juba mitme aasta vältel kriisis vaevlevatele riikidele välja kirjutatud, on suurendanud ühiskondlikke lõhesid ja sotsiaalset ebavõrdsust, seadnud ohtu paljude meie kaaskodanike heaolu, õõnestanud meie ühiskondade õitsengut ja mis kõige olulisem, nõrgestanud demokraatiat. Kõige kõrgemat hinda maksavad kriisi Voite Zelini liige Voite Zelini liige kõige haavatavamad. Ei ole üllatav, et see ebaõiglus põhjustab kogu meie kontinendil hirmu ja viha.

Kuigi ka meie jagame seda vihatunnet, tahame muuta selle lootuseks.

ÜHINE MANIFEST

Meie kehtiv majandusmudel ei ole jätkusuutlik. Keskkonnakriis kestab endiselt. Jätkuv suutmatus jõuda kliimakonverentsidel üleilmsele kokkuleppele näitab, kui kaugel me oleme katastroofiliste kliimamuutuste ärahoidmisest. Endiselt valitsevad lühiajaline lähenemisviis ja surverühmituste kitsarinnalised huvid.

Euroopal on ülimalt tähtis roll sellise jätkusuutlikuma, demokraatlikuma ja võrdsema ühiskonna loomisel, mida me kõik soovime. Finantsturgude ja globaalsete korporatsioonide mõjuvõimu taltsutamine, maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise tõhus vähendamine ning Euroopa energiavarustuse põhjalik ümberkujundamine — need on vaid mõned näited hädavajalikest meetmetest, mida üksi ei suuda rakendada isegi meie suurimad liikmesriigid.

Selleks, et nende küsimustega tulemuslikult toime tulla, peame Euroopa Liidus koostööd tegema. Muutus, mida me toetame, peab toimuma käsikäes demokraatia aluste ümberkorraldamisega.

Me tahame Euroopa Liitu, mis on vahetuma ja kaasavama demokraatia teerajaja.

Euroopa ühendamisega on kontinent vabastatud sajandeid kestnud vaenu- ja sõjategevusest. See on andnud tõuke diktatuuride ja autoritaarsete režiimide kukutamiseks. See on teinud võimalikuks liikmesriikide majanduse ülesehitamise sotsiaalse õigluse vaimus ning meist on saanud keskkonnasäästlikkuse valdkonnas teerajajad.

Täitevorganid nagu Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank peavad oma tegevuse eest vastutama oma kodanike ees. Euroopa Liit peab olema mitmetasandiline demokraatia, kus austatakse subsidiaarsust ja muudetakse Euroopa mitmekülgsus liidu üheks tugevaimaks küljeks. Sinu hääl loeb — lase meil võidelda alternatiivse Euroopa nimel Tahame, et liituksid meiega võitluses majandusliku, poliitilise ja sotsiaalse muutuse nimel, millega rajame säästva arengu ja tööstuse rohelise taassünni baasil teed meie Utle mulle, kuidas liige liige õitsengu suunas.

Sidusate ja järjepidevate poliitikameetmete abil on võimalik luua uusi investeeringuid ja palju rohelisi töökohti, mis tähendab korralikku tööhõivet, võrdset töötasu, töötajate õiguste tagamist, suuremat majanduslikku liikuvust, regionaalarengut ning paremaid võimalusi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ja sotsiaalsele ettevõtlusele. Kõik see on osa meie uuest rohelisest leppest.

Rohelised toetavad kindlalt keskkonnaalase vastutuse rakendamist. Aita meil võidelda nii parempoolsete kui ka vasakpoolsete surverühmitustega, kes tahavad keskkonnahoiust lähtuvaid reegleid tühistada. Me nõuame jätkusuutlikumat põllumajanduspoliitikat ja oleme andnud suure panuse EL-i kalanduspoliitika ümberkujundamisse. Me toetame suuremat läbipaistvust ja ettevõtete vastutust. Me oleme järjekindlalt edendanud tarbijate ja kodanike õigusi.

Keskkonnateadlikkus tähendab ka Voite Zelini liige vastutust.

Twitteris on loodud ligi 50 000 Islamiriiki toetavat kontot

Kui hävitatakse keskkond, hävineb ka meie majanduse ja heaolu alus. Rohelised koonduvad sotsiaalse võrdsuse ja jätkusuutlikkuse lipu alla, võideldes sotsiaalse tõrjutuse ja ebavõrdsuse vastu. Me tahame elada oma elu inimestena, kelle jaoks turvalisus ja võimalused ei ole pelgalt mälestused möödunud aastatest. Ei ole kahtlustki, et siin peab EL suunda muutma! Me tahame võidelda noorte töötuse vastu, kodutuse vastu, vaesuse ja lootusetuse vastu.

Kui ka liikmesriigid eraldi ei taha või ei suuda inimeste ootusi täita, saame lahendada need probleemid üheskoos Euroopa kodanikena.

Ehitagem üles sotsiaalne Euroopa! Me näeme, kuidas inimeste täieõiguslikkus ning kõikide vabadused ja õigused on suures ohus.

Voite Zelini liige

Mõelge kasvõi erasektori ja riikide korraldatavast massilisest jälgimistegevusest või vähemusrühmade, nagu näiteks immigrantide, lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide ning romade inimõiguste rikkumisest. Me ei tohi sallida mitte mingisugust diskrimineerimist, olgu selle aluseks siis sugu, rass, nahavärv, etniline või sotsiaalne päritolu, geneetiline Normaalne suurus meeste liige, keel, religioon või uskumused, poliitilised või muud tõekspidamised, rahvusvähemusse kuulumine, varaline seisukord, sünnipära, puue, vanus, seksuaalne sättumus või mis tahes muu ettekääne.

Sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtetest. Ent samas eksisteerib endiselt suur lõhe õiguste tunnustamise ja õigusliku kehtestamise ning tegeliku rakendamise vahel.

Voite Zelini liige

Rohelised toetavad soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste tugevdamise edendamisel kahepoolset lähenemist: soolise aspekti arvestamine ning selged ja siduvad eesmärgid soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks kõikidel tasanditel.

Me vajame oma digitaalajastu õiguste tagamiseks digitaalsete õiguste deklaratsiooni. Me kaitsesime õigust veele erastamissurve eest. Need võitlused on Voite Zelini liige Euroopa põhiväärtustega. Rohelised tahavad tuua Voite Zelini liige elujõudu Euroopa demokraatiasse, mida on nõrgestanud hetkekasu jahtivad survegrupid, valitsuste poolne kitsarinnaline seismine üksnes enda riigi huvide eest, tehnokraatidele ilma demokraatliku järelevalveta antud volitused ja populistide lihtsameelne poriloopimine.

Kodanike hääl peab tugevamini kuulda olema ja neil peab olema võimalik otsedemokraatia kaudu aktiivsemalt kaasa rääkida. Kus iganes on vaja ühist eestkõnelejat, peab Euroopa Liit tegutsema, viimata samas otsustamist kodanikest eemale.

See hõlmab ka ülemäärase kuluaaripoliitika ohjeldamist. Samuti tahame me rohkem soolist demokraatiat — rohkem naisi Euroopa asutustes ja EL-i ettevõtete juhatustes. Me ei peaks kartma oma suveräänsuse jagamist, kui see on ainus viis selle säilitamiseks.

Voite Zelini liige

Sama on lugu pangandusliidu loomise, finantstehingumaksu ja õiglase maksusüsteemi kehtestamise ning maksudest kõrvalehoidmise ja maksuparadiiside vastu võitlemisega. Euroopa Liit peaks edendama heanaaberlikkuse poliitikat nii meie piiridel kui ka välismaal. See hõlmab kultuurivahetusi ja ühiseid haridusprojekte ning tähendab ukse avatuna hoidmist uutele liitujatele.

 • Конечно, я не верю во все эти дерьмовые разговоры о телепатии, но совпадение, безусловно, заслуживает внимания.
 • Когда Верховный Оптимизатор ушла, Николь села за пульт, чтобы посмотреть кадры, доставленные квадроидами вчера.
 • Meeste liikmed nende suuruse video

Me toetame üleilmset õiglust, õiglast kaubavahetust, inimõiguste kaitset, tsiviilkonfliktide ennetamist ja tekkinud konfliktide mitmepoolset lahendamist. Euroopa peab olema erapooletu varjupaik põgenikele, mitte suletud kindlus. Globaalset vastutust kandev Euroopa on kasulik nii kogu maailmale kui ka meile endile. Valik on sinu Euroopa kodanike otseselt valitud häälekandjana on Euroopa Parlament koostöös liikmesriikide valitsustega ühtne seaduselooja meie igapäevaelu mõjutavates küsimustes alates töökeskkonna ohutusest kuni innovatsiooni edendamise ja uute töökohtade loomiseni, tarbijakaitsest kuni keskkonnapoliitikani, toiduohutusest ja loomakaitsest kuni andmete privaatsuse ja soolise võrdõiguslikkuseni.

Samuti aitab Euroopa Parlament rahastada Voite Zelini liige ja piirkondlikke projekte säästva arengu ja sotsiaalse kaasamise valdkonnas. Rohelised teevad Euroopa Parlamendis tublit tööd ja me tahame seda jätkata veelgi tugevamana.

Selleks vajame sinu toetust, sinu häält. Aita Euroopat muuta, vali rohelised! Euroopa vajab uut rohelist lepet Euroopa Liit ei ole praeguses kriisis täitnud oma lubadusi väga paljude oma kodanike ees.

Ja olukorda parandavate muudatuste osas on EL olnud kõike muud kui ühtne. Seepärast pakuvadki rohelised välja uue strateegia. Eurooplastena peaksime ühendama oma jõud meie tuleviku kujundamiseks — just seda suveräänsus tähendabki.

Voite Zelini liige

Ühiskonna suhtes kurdi Kuidas suurendada liige mazamiga keskkonna suhtes pimeda kasinuspoliitika asemel pakume välja kolm üksteisega tihedalt seotud jätkusuutlikkuse saavutamise meetodit: võitlus tööpuuduse, vaesuse ja igasuguse sotsiaalse ebaõigluse vastu, meie majanduste ümberkujundamine kliimamuutusi ja keskkonnaseisundi halvenemist ohjeldava innovatsiooni ja tõhusate ökoloogiliste lahendustega, ning finantssektori ümberreguleerimine nii, et see töötab tegeliku majanduse hüvanguks.

Seda nimetamegi me Euroopa uueks roheliseks leppeks. Solidaarsus, kindlus ja jätkusuutlikkus Me ei taha, et Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide võlatase oleks liiga suur ning koormaks praeguseid kodanikke ja tulevasi põlvkondi.

Voite Zelini liige

See tähendab nii avaliku kui ka erasektori finantsvõla vähendamist jätkusuutlikule tasemele ja nende rahaliste vahendite kasutamist väärtust loovate investeeringute rahastamiseks.

See nõuab teatud juhtudel avaliku ja erasektori võla restruktureerimist. Samamoodi peame tegelema sotsiaalse võlaga: vähendama töötust, vaesust ja ebavõrdsust, parandama tervishoidu ja haridust. Selleks on vaja olulisi investeeringuid. Ning sugugi mitte vähemtähtsana nõuab see ka keskkondliku võla vähendamist: kliimamuutuse, taastumatute loodusvarade ammendumise ja bioloogilise mitmekesisuse kadumise peatamist.

Me vajame majanduslikult ja sotsiaalselt elavaid ja elujõulisi maapiirkondi jätkusuutliku põllumajandusega ning elujõulisi kalavarusid, mis toetaksid rannikupiirkondade toimetulekut.

Ричард пел популярные песни, памятные ему по юношеским годам, проведенным в Англии. Иногда Николь подпевала, если знала слова, но в основном ее силы уходили на то, чтобы сдержать растущую тревогу. Она велела себе забыть о том, какой легкой добычей окажутся они для крупного инопланетного зверя, если таковые водятся в этом лесу. Ричард вдруг остановился и два раза глубоко вдохнул. - Ты чувствуешь запах.

Kui leiame ja rakendame maailmas teerajajatena selliseid lahendusi, mis teevad hea elu võimalikuks kõigile, arvestades samas meie planeedi võimalusi, leiame ka uue dünaamiliste töökohtade ja majandusliku õitsengu võtme.

Me heidame kõrvale selle niinimetatud konkurentsikokkuleppe, kuna see tähendaks palgakärpeid, sotsiaalhoolekandeskeemide vähendamist ja avalike hüvede erastamist.

Voite Zelini liige

Eelarve jätkusuutlikkus peab käima käsikäes võrdväärselt tugeva sotsiaalse ja keskkondliku jätkusuutlikkusega ning tugevamad õlad peavad kandma suuremat osa koormast. Kasinusmeetmed, nagu neid hiljutises majanduskriisis on rakendatud, viivad meid hoopis vastassuunas. Rajame sotsiaalse Euroopa vundamendi Euroopa peab olema ehitatud sotsiaalse õigluse vundamendile, ent ometi on sotsiaalse toimetuleku raskused üha enamate inimeste jaoks tegelikkus.

Twitteris on loodud vähemalt 46 Islamiriigi-meelset kontot, selgub USA uuringust. Uuringu viisid J. Bergeri raporti hinnangul võib maksimaalselt olla Islamiriigi-meelseid kontosid 90kuid parimal juhul on neid 46

Euroopa rohelised usuvad poliitikameetmetesse, millega ohjeldatakse suurenevat ebavõrdsuse taset ning on veendunud, et Euroopa Liidus ei tohi olla teisejärgulisi kodanikke. Seetõttu on sotsiaalsete mõjude, nagu ebavõrdsuse ja vaesuse arvessevõtmine ülimalt tähtis. Ebavõrdsuse põhielemendid on ulatuslik tööpuudus, eelkõige noorte hulgas, ja eakate inimeste vaesus.

 • Неужели это какое-то предприятие для очистки воды.
 • Поинтересовался Ричард после недолгого молчания.
 • Suurenda liikme online-video

Leevendust tõotavad poliitikameetmed, nagu näiteks Euroopa noortegarantii algatus, ei ole edukad, kui neil ei ole piisavat rahastust ja — mis kõige tähtsam — kui need ei tugine jõulisel töökohtade loomise poliitikal.

Liikmesriigid peavad jätkama laste vaesuse vähendamist, investeerides tõenduspõhistesse varajase sekkumise ja ennetusmeetmetesse.

Euroopa Liit peab tegema lõpu sotsiaalsele dumpingule, tööajata töölepingutele, madalapalgalistele töökohtadele ja ebaõiglaselt tasustatavatele praktikakohtadele.