Tavalised liikmed. "Pealtnägija": Jehoova tunnistajate reeglid võivad viia seaduserikkumiseni | Eesti | ERR

Organisatsioon kinnitab, et täidab kõiki ilmalikke seadusi, mis ei lähe vastuollu Jehoova omadega. Nende küpsiste keelamisel ei pruugi teil olla võimalik neid jagamisvahendeid näha ega kasutada. Timo sõnul tunneb ta, et teda sunnitakse valima oma tõekspidamiste ja pere vahel.

Eesti Jehoova tunnistajate liikumist on maailma eri paigus viimasel ajal tabanud järjest skandaalid, eriti seoses ahistamisjuhtumite kinnimätsimisega. Organisatsioon kinnitab, Tavalised liikmed täidab kõiki ilmalikke seadusi, mis ei lähe vastuollu Jehoova omadega. Maailmas on üle kaheksa miljoni Jehoova tunnistaja, Eestis ehk nad on suurim liikmeid rangelt kontrolliv kristlik grupp.

Tartlane Mario Raitar lahkus Jehoova tunnistajate seast kümme ja tallinlane Kristjan Välk seitse aastat tagasi, Otepääl kasvanud Joonas Rello mullu oktoobris. Timo nimi on loos muudetudkuulub ametlikult veel Jehoova tunnistajate sekka. Ehkki Eesti Jehoova tunnistajate ametlik esindaja on varem "Pealtnägijale" intervjuu andnud ja algul nõustus ka käesolevas loos esinema, mõtles organisatsioon ümber.

Nende sõnul pole mingit vajadust vaielda inimestega, kes ei taha olla Jehoova tunnistajad. Ka "Pealtnägija" kirjalikud küsimused jäid vastuseta, mistõttu kasutas saade avalikke allikaid, muu hulgas Jehoova tunnistajate juhtide meedias varem antud kommentaare, et nende vaadet kajastada.

Seda, et organisatsioonis leidub siiski ka kõrgel astmel vilepuhujaid, näitab see, et "Pealtnägijale" lekitati Ühelt poolt on leheküljeline raamat "Hoidke karjastena Jumala karja" moraalinormide ja praktiliste juhiste koodeks, mille sarnased on Tavalised liikmed konfessioonidel. Samas on punkte, mis panevad vabas ühiskonnas imestama ning võivad "Pealtnägijat" konsulteerinud juristide sõnul viia seaduserikkumiseni.

Midagi läks valesti...

Ameerikast alguse saanud ja sealt juhitav liikumine järgib enda meelest puhast algkristlust, mis muu hulgas tähendab, et õige tunnistaja ei tähista sünnipäevi ja jõule, keeldub vereülekandest isegi, kui see toob surma, ei käi ajateenistuses, valimas ega tõuse hümni ajal püsti. Ja see oli ikka üsna alandav kogemus. Valla leht oli seal, tegi pilte, hümni ajal ka. Ja ma olin siis ainukene, kes istus, kõik teised olid püsti," meenutas Rello. Kuid nende doktriinide eesmärk on eraldada neid inimesi ühiskonnast.

Rühmadel võivad olla tavalised või privaatsed kanalid

Et ei oleks lähedasi suhteid töökaaslastega, klassikaaslastega, sugulastega," selgitas Välk. Jehoova tunnistajate ennustus on, et maailmalõpp Armageddon saabub veel Tavalised liikmed eluajal. Ja need, kes on õiged, saavad elada maapealsel paradiisil," selgitas Rello. Nii et sellega kaasnes ka selline tugev õpetus sellest, et nii ongi õige.

Et kui Jumal nii otsustab, siis nii peabki olema, Tavalised liikmed ollakse leplik, ja tegelikult need inimesed väärivadki surma, kes tema vastu mässavad," kirjeldas Raitar. Ja keskkoolis hakkasid vaikselt tekkima igasugused kahtlused," tunnistas Rello. Et kuna esimesed konkreetsed ennustused, mis rääkisid aastaarvudest, ei täitunud, siis edasi ollakse järjest ettevaatlikumad. Ja seda enam, et nüüd, ütleme täna, aastal ei ole ühtegi doktriini, mis räägiks konkreetsest ajast.

Aga kõige tugevam doktriin ongi see, et see juhtub peatselt. See on n-ö ümber järgmise nurga," selgitas Välk. Siit tulebki kohustus, millest räägitakse ka koguduse vanemate õpikus, osaleda kuulutustöös, et päästa uusi hingi Armageddonist. See on ka, kuidas enamik meist Jehoova tunnistajaid kohtab — üle lävepaku või tänaval ulatatakse ajakiri "Vahitorn" või "Ärgake!

Nüüd, kui inimene, kellel ei ole vastavaid erialaseid teadmisi, bioloogiast ja teadusharudest, siis mina arvan, et võimatu on sellisel inimesel leida, mis siin üldse valesti on," arutles Timo.

Ja mõni inimene õpib selle tehnika nii selgeks, et sul võivad olla paberil täiesti selged faktid, mis tõestavad, et see asi ei ole õige, aga see jutt on nii osav nendel, et nad suudavad sind ikka ümber veenda," ütles Rello. Lisaks sellele, et pere uuris pea igal vabal hetkel kodus Piiblit ja käis vähemalt kolm korda nädalas palvemajas ehk Kuningriigisaalis, pandi poiss juba nelja-aastaselt kuulutustööd tegema. Näiteks kaks korda olen mina pidanud kuulutustööl poole jutu pealt lihtsalt ütlema, et mina pean siit ruumist lahkuma, et mul on nii halb hakanud.

Ja väga aggressiivseid inimesi on vahepeal olnud. Ja ühekorra oleks peaaegu isegi löömaks läinud," meenutas Rello. Raitar Tavalised liikmed juba keskkooli ajal — sisetermineid kasutades — pioneeriks, kes tegeleb Jehoova sõna levitamisega minimaalselt tundi aastas ehk 70 tundi kuus.

Volikogu liikmed

Töö on hästi organiseeritud — piirkonnad kaardil ära jagatud ja iga kuu lõpus tuli esitada täpne aruanne. Paljudel ekstunnistajatel tekitaski tõrke sunduslik jutlustustöö, rääkimata sellest, et tekkisid kontaktid välisilmas.

Endiste Tavalised liikmed sõnul pole väärikat võimalust liikumisest väljuda Üks suuremaid etteheiteid, mis paljudel Jehoova tunnistajate organisatsioonile on, on see, et puudub väärikas võimalus väljuda. Näiteks Timo, kes tahaks lahkuda, tunneb, et on lõksus. Ma ei saa rääkida ühelegi koguduse liikmele ega ammugi koguduse vanemale oma kahtlustest," sõnas Timo. Lisaks peavad tema lähedased siis valima, kas suhtlevad Timoga edasi või mitte.

Kuidas suurendada liikmeid ja munandeid

Timo sõnul tunneb ta, et teda sunnitakse valima oma tõekspidamiste ja pere vahel. Koguduse vanemate raamatus ongi üksikasjalikult loetletud patud, mis toovad eemaldamise, protseduur ja keeld lahkunuga suhelda. Ametlike Tavalised liikmed sõnul on suhtluskeelu eesmärk, et organisatsioon oleks puhas ja seal valitseks meelerahu.

Mitmed reeglid ja põhimõtted kattuvad teiste kirikutega, kuid üheks kõige hullemaks loetakse ärataganejaid — need on inimesed, kes mitte Tavalised liikmed loobuvad tõekspidamistest, vaid sellest avalikult räägivad. Väljastpoolt kogudust endale pruudi leidnud ja lahkumise soovist teatanud Mario Raitari eemaldamine käiski nagu õpikus kirjas. See on nii nagu nimetatakse kohtuprotsessi. See on tuttav mudel, see on sajandeid vana.

Kuidas suurendada liige innukalt

Seda nimetatakse Tähekambri protsessiks. See tähendab, et on süüalune, kutsutakse sisse, on kolm kohtunikku, kuulatakse üle, vaadatakse, et faktid oleks korras. Kui see on paigas, siis saadetakse süüalune välja.

Kui üldkoosolekul on otsuse muutmiseks vajalik lihthäälteenamus, nimetatakse seda tavaliseks otsuseks.

Kohtunikud teevad oma otsuse. Kutsutakse tagasi sisse ja siis antakse teada või küsitakse mõned täiendavad tingimused.

Tavalised mehed. 101. reservpolitseipataljon ja juutide hävitamine Poolas

Minu puhul oli see täiendav küsimus. Minu jaoks oli tol hetkel vastus "ei"," kirjeldas Raitar. Ehkki juhiste järgi on teatud erandeid, mil pere võib eemaldatuga suhelda, on loo peategelaste seis kõigil sama.

Näiteks Joonas Rello kirjutas koguduse vanematele kirja, kus teatas enda lahkumisest, keeldus menetlusest ja arvati välja mullu Pärast seda ei ole ta oma perega suhelnud.

Tavalised liikmed suguvõsa samamoodi.

Kuidas suurendada liikme kreemidega

Aga vanemad ja vend - nendega pole mingit kontakti olnud," rääkis ta. Aga kõik koguduse liikmed teavad, et see tähendab, et sellisele inimesele ei ole lubatud isegi tänaval tere öelda," selgitas Timo. Aga nii vend kui ka vanemad ütlesid, et ei, et nemad peavad oma põhimõtteid tähtsamaks," rääkis Rello.

Erinevus tavalise resolutsiooni ja erilise resolutsiooni vahel

Osad reeglid võivad viia seaduserikkumiseni Juhendites leidub ka lõike, mis võivad viia seaduserikkumiseni. Jutt on eeskätt kuritegudest teatamata jätmisest. Nimelt, nagu katoliku kirikut vaevab pedofiiliaskandaal, on ohtralt tõendeid, kuidas mitmes riigis mätsiti kinni ka Jehoova tunnistajate kogukonnas toimunud ahistamisi.

Viimati kaks nädalat tagasi tuli uudis, kuidas 20 endist tunnistajat Inglismaal andsid organisatsiooni kohtusse, sest nende ahistamise juhtumid pandi juhtide poolt kalevi alla.

TAVALISED MEHED

Sellele teemale on koguduse vanemate õpiku uues redaktsioonis pühendatud palju Tavalised liikmed, kus muu hulgas öeldakse, et "Jehoova tunnistajad jälestavad laste seksuaalset kuritarvitamist" ega "varja kedagi, kes teeb selliseid vastikuid tegusid, tema patu tagajärgede eest".

Ning sedastab peatükis juriidilised kaalutlused: "Mõnes riigis võib seadus nõuda, et kui keegi saab teada väidetavast lapse väärkohtlemisest, peab ta sellest ametivõimudele teatama". Aga Tavalised liikmed, veider Tavalised liikmed lugeda ja näha, et räägitakse, kuidas tegeleda selle, näiteks lapse seksuaalse kuritarvitamise juhtumiga ja ei mainita, et üks punkt võiks olla ka see, et teavitage politseile," kommenteeris Välk.

Ja kui nüüd selliste asjadega, et organisatsioonis peaksid toimuma sellised asjad, ka ilmalike võimude poole pöörduda, siis paljud tunnistajad leiaksid, et see n-ö toob teotust Jehoova nimele ja sellisel kaalutlusel loobuksid," rääkis Timo.

Kuidas mojutada liikme suurenemist

Kriitikud möönavad, et asi ongi paremaks läinud, kuid etteheidete tuum on, et juhised ühelt poolt justkui ütlevad, et politsei poole pöördujaid enam ei Harmooniate suurem liige, kuid teisalt räägitakse pikalt ja põhjalikult, kuidas probleemid peaks lahendama koguduse sees ja Jehoovale varju heitmata.

Täpselt samale järeldusele, et reeglid soosivad võimalikke ahistajaid, jõudis ka hiljuti Hollandis tehtud uuring, milles küsitleti Jehoova tunnistajate hulka kuuluvaid ohvreid ning analüüsiti organisatsiooni praktikat, kus esmalt lahendab asja vanematest koosnev tribunal ehk õiguskomitee.

Kasutaja:Jozjer/Tavalised mehed: Reserv Politseipataljon 101 ning lõplik lahendus Poolas

Juhtkonna sõnul on selline analüüs pahatahtlik ja asjatundmatu ning kui üldse keegi, siis Jehoova tunnistajad kaitsevad lapsi väärkohtlemise eest. Üks ahistamisjuhtum on olnud seotud ka Eestiga On siiski teada üks konkreetne juhtum, millest Eestis pole räägitud. Soomes mõisteti Kohtlahendi järgi olid pilastamise ohvrid tema suguvõsa lapsed, sealhulgas oma lapselapsed, ning osa kuritegudest leidis aset Eestis.

Mario Raitar, kes puutus ise mehega kokku, väidab, et ohvreid on Eestis veel.

 • Tekis viga | TV3 Play
 • Kes on suurim liikme suurus
 • Enamik kanaleid on tavalised kanalid.
 • Liikme suurus 14 cm Photo
 • Я очень благодарна вам, - быстро добавила .
 • Kuidas suurendada seksuaalset keha toimimise kaudu
 • Volikogu liikmed | Tartu linn

Teoreetiliselt pidi olukorda hindama koguduse õiguskomisjon, kuid sellest pole midagi teada. See ongi probleem, millele mitmel pool maailmas tähelepanu juhitakse — Jehoova tunnistajate sisekohtu arhiivis võib olla tõendeid, mis pakuks huvi politseile, ent neile ei pääse ligi või nende olemasolu eitatakse. Kristjan Välk on pärast organisatsioonist lahkumist võtnud ülesandeks aidata ka saatusekaaslasi.

Ta peab kriitilist veebilehte ja videokanalit tunnistaja. Nii tema kui ka teised eemaldunud rõhutavad, et neil on ka palju häid mälestusi ning Jehoova tunnistajad on valdavalt toredad, ausad inimesed. Nende protest on suunatud totalitaarse süsteemi ja mõttekontrolli vastu.

 • Erinevus tavalise eraldusvõime ja erilise eraldusvõime vahel (võrdlusdiagrammiga) - Äri -
 • Tavaparase suuruse liikme foto
 • Eesti Jehoova tunnistajate liikumist on maailma eri paigus viimasel ajal tabanud järjest skandaalid, eriti seoses ahistamisjuhtumite kinnimätsimisega.
 • Suurenenud liikme video massaaz
 • Jagame seda teavet nõusoleku ja õigustatud huvi alusel oma partneritega.
 • Mojutab liikme parilikkusust
 • Rühmadel võivad olla tavalised või privaatsed kanalid - Office'i tugi

See ei pruugi olla kõikide inimeste jaoks niiviisi, aga minu enda isikliku füüsilise ja vaimse tervise jaoks olen ma paremas kohas," kinnitas Raitar. Eestis tegutseb teisigi väiksemaid usugruppe, kelle suunised lähevad kohati vastuollu ilmalike reeglitega. Toimetaja: Merili Nael.